Jak je to nyní s nošením roušek na veřejnosti?

Roušky se na volném prostranství musí nosit pouze v případě, že jsou v blízkém kontaktu dvě osoby, které nejsou ze stejné domácnosti a stojí k sobě blíže než dva metry!

Všem osobám se s účinností ode dne 21. listopadu do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  1. a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelových pokojích)
  2. b) v prostředcích veřejné dopravy
  3. c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
  4. d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
  5. e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Zdroj: Město Mělník