Případem odvolané vedoucí informačního centra se zastupitelé odmítli zabývat

Naděje loni odvolané bývalé vedoucí Turistického a informačního centra v Mělníku Jany Kirchnerové, že na základě rozhodnutí odvolacího soudu o neplatnosti její výpovědi očistí své jméno před zastupitelstvem, na jeho říjnovém zasedání vzaly zasvé.

Nejenže se jednání nezúčastnila ředitelka kulturního centra Mekuc Radka Kareisová, jejíž pozvání avizoval na zářijové schůzi zastupitelů starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město), zastupitelé si navíc odhlasovali, že s vysvětlením případu nenechají vystoupit jejího právního zástupce. „Připadalo mi to, jako kdyby se neměla dostat na veřejnost pravda,“ řekl Mělnicku její právník Karel Filip.

„Očekávala jsem, že všichni budou mít zájem dovědět se pravdu – už i proto, že se to týkalo také nakládání s veřejnými prostředky. Šlo mi především o to, abych očistila své jméno. Také jsem chtěla poukázat na to, že i když zaměstnanec vyhraje soud, nemusí to znamenat, že se vrátí do práce. Stačí udělat reorganizaci a soudíte se zbytečně,“ řekla Mělnicku Jana Kirchnerová o svých motivech, které ji před zastupitele přivedly. Požadovaného vysvětlení postupu svého bývalého zaměstnavatele se však nedočkala.

„Paní ředitelka (Kareisová) se k otázkám pracovně-právních vztahů k zastupitelům nechce vyjadřovat – to je pochopitelné, je to její kompetence. Napsala však zprávu všem zastupitelům, kde vysvětluje kompletně celou věc týkající se kauzy i nákladů na příslušné období,“ vysvětlil starosta Mikeš neúčast Kareisové na jednání zastupitelstva.

„Já touto kauzou nechci ztrácet drahocenný čas občanů města Mělníka,“ konstatoval dále starosta s tím, že žádá dozorčí radu městem zřizované společnosti Mekuc o vyčíslení případných škod, jež by jí v souvislosti s propuštěním Kirchnerové vznikly. „Tato situace se má řešit někde úplně jinde. Řešila se u soudů dvou instancí, bude se řešit u Nejvyššího soudu a pokládám za dehonestující aepatřičné, aby byla řešena zde,“ komentoval případ předseda dozorčí rady Mekucu Miroslav Ullman.

Místostarosta a rovněž člen správní rady Mekucu Petr Volf (Mělničané) prohlásil, že požadovanou částku nebude možné přesně vyčíslit, dokud neskončí veškerá soudní řízení v tomto případu. „Důležité je, že prostředky na reorganizaci, kam připadají i tyto náklady, byly a jsou vyčleněny, takže nás to nebude stát o nic víc, než co je rozpočtováno,“ konstatoval.

Právní pomoc pohoršeným pracovnicím

Zastupitel Kryštof Marounek řekl, že vyjádření odvolané vedoucí informačního centra Kirchnerové mohlo poškodit dobré jméno některých pracovnic Mekucu, kterých se případ dotýká, a doporučil, aby jim město v případě zájmu o jeho očištění na své náklady poskytlo odbornou právní pomoc. „Tohle vůbec nemělo na téhle půdě zaznít a jelikož jsme to dopustili, tak si to musíme vyžrat celé,“ prohlásil. „Město je připraveno na součinnost. V případě soudního zastupování ovšem logicky nemůže soukromé osobě poskytnout finanční krytí,“ vznesl námitku k tomuto návrhu starosta Mikeš.

„Celá causa stála městskou pokladnu již dost peněz. Paní Kirchnerové byly již částečně zaplaceny náklady a veškeré platby se sporem spojené jako je doplatek mzdy, povinné odvody, které k dnešnímu dni dosáhly prokazatelně částku 394.731, 52 Kč. Toto však není částka konečná,“ míní právní zástupce Kirchnerové Karel Filip.

„Z celé situace je mi velmi smutno. Ztratila jsem všechny iluze o tom, že má smysl bojovat za pravdu,“ dodala s hořkostí v hlase Kirchnerová.

Jiří Janda