Setkání s „poslední princeznou“

První písemná zmínka o obci Dolní Beřkovice je z roku 1318, tudíž letos oslaví rovněž své kulaté výročí. Podle archeologických nálezů však osídlení spadá až do pravěku. Od roku 1627 díky výhodné koupi Polyxeny Pernštejnské z Lobkowicz panství patřilo tomuto rodu, jenž zde založil vedlejší větev zvanou dolnobeřkovickou.V současné době je celý areál v majetku Marie Julie Thurn-Taxisové, respektive jejích příbuzných. V rámci oslav 700. výročí se uskuteční v sobotu 4. srpna od 14 hodin beseda s poslední lobkowiczkou princeznou v níž vzpomene na všechny peripetie svého dlouhého života. Leopolda Dobrzenská z Lobkowicz se zde totiž narodila v roce 1926 jako jedna ze čtyř dcer tehdejšího majitele beřkovického panství a prožila zde své dětství i mládí. V roce 1948 za dramatických okolností spolu s rodinou uprchla za hranice a následně se usadila v Kanadě, kde se všichni učili znovu žít. Jistě to bude poutavé vyprávění a posluchači se dozví mnoho zajímavého ze života potomků české šlechty.

mar