Vesnicí roku Středočeského kraje 2018 je obec Cítov

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byly ve čtvrtek 14. června 2018 za účasti radního pro regionální rozvoj a sport Martina Draxlera (ANO 2011) slavnostně vyhlášeny výsledky středočeského kola 24. ročníku soutěže Vesnice roku 2018. Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzali zástupci obce Cítov (okres Mělník).

Obec Cítov, která se stala „Vesnicí roku Středočeského kraje 2018“, se zúčastnila soutěže letos popáté. V roce 2016 obec získala Bílou stuhu za činnost mládeže a v roce 2017 Modrou stuhu za společenský život.

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne první zářijový týden, a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 15. 9. 2018 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Do soutěže se dle jejích podmínek mohou přihlásit obce, města i městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce nebo programem obnovy vesnice. Středočeský kraj je krajem s nejvyšším počtem obcí. Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo sice pouze 13 obcí, nicméně kvalita prezentací všech zúčastněných obcí byla obrovská. Celkové dojmy hodnotící komise ze všech návštěv byly velmi pozitivní. Právě z důvodu nízkého počtu přihlášených obcí mohly být v souladu s Podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy. Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií nakonec rozhodla neudělit Zelenou stuhu (za péči o zeleň a životní prostředí).

Krajská hodnotitelská komise pečlivě posuzovala všechny uchazeče o titul Vesnice Středočeského kraje roku 2018 a měla opravdu nesnadný úkol. Musela nejen vybrat vítěze, ale také rozdělit další stuhy a diplomy.

„Blahopřeji vítězi soutěže i všem oceněným. Je vidět, že tato soutěž má opravdu smysl a že jsou lidé ochotni zapojit se sami od sebe do společného díla a nadchnout se pro společnou věc. A právě z toho, že lidé dokážou spojit síly, vzniká ten nevětší užitek,“ řekl během slavnostního vyhlášení soutěže radní Martin Draxler.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje. V loňském roce se celostátním vítězem stala í obec Heřmanov, reprezentující kraj Vysočina.

Vítězi středočeského krajského kola soutěže, obci Cítov, přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále!