Kverulant marně vyzval Prahu, aby vypověděla 27 nemravných smluv s billboardáři

Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, ani po dvou letech vládnutí Pirátů nevypověděla 27 nemravných smluv na pronájmy městských pozemků, na kterých stojí 30 obřích billboardů. Kverulant.org k tomu již v dubnu vyzvala primátora. Odpověď magistrátu přišla až nyní, po dlouhých pěti měsících. Smlouvy vypovězeny nebyly, ale prý už je připraveno k projednání „několik tisků týkajících se strategie regulace reklamy“. Kverulant proti tomu opět protestuje. Podpořte Kverulantův boj proti vizuálnímu smogu alespoň malým darem.

Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí ANO. Právě parazité na veřejném prostoru  v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou za zastavení významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních předpisů. Ale to nebylo to jediné, co ANO pro billboardáře udělali.

Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a ANO v nich propadlo. Přesto stará rada v čele s Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným mezi Prahou a billboardovými společnostmi, kterými se změnily doby platnosti smluv z doby určité na dobu neurčitou. Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 nových nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává  za pronájem jednoho místa v průměru 200 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z pronájmu inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových společností z oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje kolem 850 tisíc korun ročně. Za 30 billboardů dostává magistrát ročně 6 milionů, ale billboardáři inkasují 25,5 milionu.

Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. V březnu 2020 byla uzavřena poslední z 8 nových nájemních smluv. Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří billboard poblíž magistrály. V tomto případě magistrát za pronájem dostane necelých 160 tisíc korun ročně, ačkoli roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. A ne dosti na tom: Praha 20 nedávno pronajala se souhlasem magistrátu pozemek pro billboard v Horních Počernicích. V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun ročně.

Kverulant odeslal počátkem dubna 2020 primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili a vypověděli všech 27 nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být relativně snadné. Všechny by měly mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu. Odpověď magistrátu přišla po dlouhých pěti měsících počátkem září 2020. Smlouvy vypovězeny nebyly, ale prý už je připraveno k projednání „několik tisků týkajících se strategie regulace reklamy“.
Další podrobnosti o Kverulantově boji proti billboardům naleznete v kauze Odstraňme z Prahy billboardový smogPokud můžete, podpořte Kverulantův boj proti korumpujícím parazitům na veřejném prostoru alespoň malým darem.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org