Město projednalo s bytovými družstvy nové parkoviště

Město Mělník připravilo úpravu parkoviště mezi ulicemi O. Wenzela a Nemocniční. Proto byla svolána schůzka, aby vedení města probralo celou situaci s představiteli bytových družstev přilehlých domů. Ze třech dotčených bytových družstev se dostavili zástupci dvou z nich. Padaly návrhy například na kryté stání pro jednostopá vozidla, řešila se kontejnerová stání nebo zeleň. Všechny připomínky již byly předány projektantovi k posouzení a případnému zapracování do dalšího návrhu. Na přelomu letošního a následujícího roku dojde k dalšímu setkání, kde bude nový návrh studie znovu diskutován.

Zdroj: Město Mělník