Na dopravním hřišti v Mlazicích bude volební drive-in

Voliči z okresu Mělník, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění Covid-19, budou moci volit v nadcházejících říjnových krajských a senátních volbách na takzvaném drive-in volebním místě, případně do zvláštní volební schránky.

Drive-in volební místo zřizuje Krajský úřad po projednání s Armádou ČR a s Policí České republiky pro území každého okresu s tím, že Městským úřadem Mělník bylo vytipováno jako nejvhodnější místo v Mělníku, ul. Karolíny Světlé a to v prostoru dopravního hřiště, přičemž bylo toto místo všemi dotčenými orgány schváleno. Zde budou moci občané z celého okresu při volbách hlasovat přímo z aut už ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. V případě konání druhého kola senátních voleb též 7. října, a to opět od 7 do 15 hodin. Vybavení volebního stanoviště zajistí Armáda České republiky. Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se oprávněný volič bude řídit pokyny komise pro hlasování a vojáků v činné službě dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky proběhne dne od 7 do 22 hodin prvního dne voleb a od 7 do 14 hodin druhého dne voleb. Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny. Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde oprávněný volič pobývá. Požádat lze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb. Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo. Informaci o telefonním čísle kde lze požádat o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do desátého dne před prvním dnem voleb.

Zdroj: Město Mělník