Rekonstruovaný židovský hřbitov v Mělníku přijela otevřít norská velvyslankyně

Někdejší pohřebiště židovské menšiny ve městě se veřejnosti otevřelo po dva roky trvající rekonstrukci. Pietní místo, na něž vede nová branka z Habrové ulice, od okolních pozemků odděluje obvodová zídka.

Velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletnerová byla pozvána k dnešnímu přestřižení pásky, neboť na 80 procent z celkových nákladů na rekonstrukci ve výši 8,7 milionu korun bylo financováno grantem z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Hřbitov byl založen v roce 1878. Dodnes se v něm dochovalo 122 hrobů a 21 hrobek. Dosud se lidé na bývalý hřbitov na okraji města dostali jen přes provozovnu přilehlého pekařství.

Hrobky i hroby prošly rekonstrukcí a prostor mezi nimi byl vyčištěn a nově oset trávou. K brance vede nová přístupová cesta; radnice uvažuje také o tom, že prostor hřbitova nechá ještě letos střežit prostřednictvím kamerového systému.

„Mělník měl obrovský dluh vůči svým židovským občanům,“ řekl starosta města Ctirad Mikeš (Mé město). „Zásluhou norské strany se vytvořily možnosti jak tento prostor vrátit Mělničanům a připomenout jim, že odsud zmizeli židovští občané, kteří nepřežili šoa,“ uvedl.

„Myslím si, že je to vzor hodný následování,“ řekl předseda pražské židovské obce Jan Munk. „Když si vzpomenu na stovky zdevastovaných židovských hřbitovů v Čechách, které má pražská obec na starosti a o které se v rámci možností stará naše společnost Matana, tak to, co se tady podařilo, je úžasné,“ prohlásil.

Opravou hřbitova snahy mělnické radnice o připomínání historie mělnické židovské komunity, která zanikla za druhé světové války, ještě nekončí.

Na místě, kde se až do té doby nacházela mělnická synagoga, která byla po válce využívána k hospodářským účelům, než ji v polovině 50. let nechal komunistický režim zbourat, by měla vzniknout další pietní stavba. Pokud se na ni podaří získat dostatek peněz, měla by se podle mělnického starosty budovat v roce 2018.

„Chceme jasně sdělit, že tady skutečně zanikla část historie města,“ dodal Mikeš.

jnd