Nová kniha má seniorům pomoci ubránit se před zločinem

Policisté představili mělnickým seniorům novou knihu nazvanou Černá kronika aneb ze soudních síní, kterou podle skutečných příběhů sepsali jejich kolegové z Moravskoslezského kraje.

Publikace obsahuje dvanáct příběhů zachycujících nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy, jejichž oběťmi se stávají právě senioři. Příkladem bývají podvody založené na zneužití jejich vztahu k vnoučatům, často bývají také oběťmi krádeže či loupeže, domácího násilí i rizkových situací v dopravním provozu.

„Případ je vždy ukončen poučením, jak se v takové situaci zachovat, eventuálně se jí vyhnout,“ uvedla mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová. Formu vyprávění autoři zvolili s ohledem na to, že staří lidé dobře znali novinové černé kroniky, jež informovaly o spáchaných trestných činech.

„Zvolený děj jednotlivých povídek, majících většinou dohru v soudní síni, je inspirován zpravidla skutečnými příběhy. Publikace je pro větší autentičnost doplněna i fotografiemi z míst činů, pořízených policisty oddělení kriminalistické techniky. A vzhledem k cílovému čtenáři byla publikace doplněna také o křížovky, “ upřesnila Johnová.

Mělničtí senioři, kteří se pravidelně scházejí ve své klubovně na městském úřadě, na svém minulém setkání od policistů vyslechli příběh nazvaný Kterak Anastázie kabelku bránila a do kómatu upadla. „Všichni pozorně naslouchali. Představená kniha se seniorům velice líbila,“ dodala Johnová.

Policejní statistiky potvrzují, že starší lidé bývají spolu s dětmi těmi nejzranitelnějšími oběťmi. Právě dětem byla určena předchozí publikace, kterou policisté v rámci osvěty o kriminalitě vydali. Kniha Policejní pohádky již je k dispozici v řadě škol a knihoven.

red