Barvy podzimu Přírodovědná soutěž Regionálního muzea Mělník

Akce je určena pro žáky základních škol Termín: 18. 9. – 3. 11. 2017

Právě odstartoval již pátý ročník přírodovědné soutěže Regionálního muzea Mělník pro kolektivy žáků ze základních škol na Mělnicku. Tentokrát je soutěž zaměřena na týmy školáků z 1. stupně. Děti se formou hledání odpovědí na soutěžní otázky a plnění úkolů v terénu seznámí s tím, jak se příroda připravuje na zimu. Hlavní cenou pro vítěznou třídu bude třídenní pobyt na terénní základně Správy CHKO Kokořínsko v Kokořínském dole. Herní listy a pravidla byly distribuovány do mělnických základních škol v září společně s novým Katalogem vzdělávacích aktivit na školní rok 2017/18, který muzeum vydalo. Zájemci ze ZŠ mimo Mělník si o ně mohou napsat na e-mail praus@muzeum-melnik.cz., nebo si je stáhnout na muzejním webu www.muzeum-melnik.cz. Vyplněné soutěžní sešity lze odevzdat na pokladně RMM, nebo zaslat na adresu muzea v obálce označené „soutěž“ nejpozději 3. 11. 2017. Výherci budou vyhlášeni v polovině listopadu. Hodně štěstí!

Libor Praus