Kraj vyčerpá všechny peníze na opravy silnic

Novému vedení Středočeského kraje se podaří vyčerpat všechny peníze z výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ Integrovaného regionálního operačního programu. Na rekonstrukci krajských silnic ve středních Čechách je v této výzvě vyčleněna částka 1,3 miliardy korun. „Ještě na konci loňského roku měl Středočeský kraj v tomto programu zaregistrované projekty jen za zhruba 250 milionů korun. Díky intenzivní práci odboru dopravy a KSÚS (Krajská správa a údržba silnic) jsme vše dohnali a napravili. Středočeský kraj tak zachránil přes 1 miliardu korun z těchto evropských dotací,“ potvrdila dobrou zprávu pro řidiče hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Středočeský kraj do této výzvy už připravil 15 projektů za 710 milionů korun a mezi kraji se zařadil na druhé místo. Dalších 6 projektů se ještě chystá zaregistrovat do konce března, kdy končí lhůta pro podání žádostí. „Pro vyčerpání finančních prostředků z první výzvy IROPu uděláme absolutně všechno. Zapracovali jsme podmínky programu do odevzdávaných projektů a jsem přesvědčen, že se nám tak kvótu Středočeského kraje v IROPu podaří naplnit,“ potvrdil optimistický výhled radní pro oblast dopravy František Petrtýl. O dotace na opravy silnic a stavbu nových komunikací z IROP bude Středočeský kraj žádat i po uzavření prvního kola dotací. Ve výzvě č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II.“, která právě startuje, je pro kraj vyčleněna částka téměř 1,5 mld. korun. Lhůta pro registraci projektů vyprší 20. 12. 2018. Celkem je v této výzvě pro všechny žadatele z České republiky připraveno 10,5 mld. korun.

TZ, red