Koncert Fojtova komorního sboru v Multicentru Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

V předvečer svatého Mikuláše navštívil naší Psychiatrickou nemocnici v Horních Beřkovicích opakovaně roudnický Fojtův komorní sbor pod vedením manželů Zrzavých. Pro pacienty a veřejnost zazněly v tento adventní čas převážně vánoční skladby z období gotiky, renesance až po současnost. Fojtův komorní sbor vystupuje v kostelích, na koncertních pódiích a na městských i venkovských akcích. S velkou oblibou zpívá zasuté a desítky let neprovedené skladby, které objevuje a přepisuje sbormistr Mgr. Jiří Zrzavý. Vystoupení sboru navodilo v sále Multicentra nemocnice sváteční atmosféru, závěrem si všichni přítomní zazpívali sborově několik českých koled.

Bc. David Vačilja