Zastupitelstvo SK schválilo rozpočet na rok 2018

V příštím roce půjde v kraji více peněz na zajištění dopravní obslužnosti, výrazně posíleny jsou i prostředky na provoz škol

Středočeští zastupitelé schválili v úterý 5. prosince 2017 návrh rozpočtu na rok 2018. Díky větším daňovým příjmům vedení půjde více finančních prostředků do zlepšení dopravní obslužnosti v kraji a na provoz středních škol a školských zařízení.

Schválený rozpočet pro příští rok vychází z plnění rozpočtu roku 2017. Sestaven je ve výši příjmů 23 348 201,80 tis. korun a výdajů ve výši 23 118 714,80 tis. korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zapojením zůstatku hospodaření z roku 2017 ve výši 10 000 tis. korun a snížen o splátky přijatého úvěru ve výši 239 487 tis. korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová strana rozpočtu vyrovnaná a činí 23 358 201,80 tis. korun. Rozpočet je přebytkový s tím, že přebytek je určen na splácení úvěru.

„Daňové příjmy se nám podařilo pro rok 2018 díky dobrému výběru daní navýšit o 4,7 %, tj. o 400 milionů korun oproti schválenému rozpočtu roku 2017,“ upozornil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011) a upřesnil, že pro příští rok jsou v rámci rozpočtu významně posíleny finanční prostředky, které půjdou do dopravní obslužnosti a do příspěvkových organizací kraje, kde letos došlo ke zvýšení mezd na základě přijatých nařízení vlády.

Rozpočet v kapitole doprava představuje pro rok 2018 celkem 4,069 mld. korun. „Oproti roku 2017, kdy byla jeho výše 3,76 mld. korun, byl posílen o 300 milionů korun. Největší část finančních prostředků přitom půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje. Celkem to činí 2,422 mld. korun, což je o 266 milionů korun více než loni. Navýšení platů řidičů, které jsou povinností Středočeského kraje, tak jsou krajským rozpočtem kryty. Na provoz Krajské správy a údržby silnic půjde, stejně jako letos, 1,544 mld. korun. Z toho 1,266 mld. je určeno jako příspěvek kraje na běžné opravy a udržování silnic,“ vyčíslil náměstek G. Kovács. Na bezpečnost silničního provozu půjde z rozpočtu 15,3 mil. korun.

V oblasti školství půjde největší částka na provoz škol a školských zařízení. Celkem to činí 629,4 milionu korun. „Kvalita školství je naši prioritou, proto jsme do něho přidali skokově dalších 25 milionů korun na krytí provozních nákladů středních škol. Jedná se o trvalé navýšení, se kterým mohou ředitelé počítat i v dalších letech. Za poslední dva roky bylo na krytí provozu škol již přidáno 100 milionů korun. Opět také posilujeme i kapitolu zdravotnictví, pro rok 2018 činí celkem 822,1 milionu korun. Na krytí ztrát nemocnic počítáme s 200 miliony korun. Na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje dáme o 15 milionů korun více. Celkem tak na své hospodaření dostane 467 milionů korun,“ prohlásil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí kraj využije 16,7 milionů korun, Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) bude hospodařit s 24,6 milionu korun, Středočeské inovační centrum (SIC) s 20,7 milionu korun a v rozpočtu je počítáno i s podporou inovačních voucherů ve výši 5 milionů korun. Celkem půjde na kapitolu regionálního rozvoje 88,1 milionu korun.

Finanční prostředky v kapitole životního prostředí a zemědělství činí podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva celkem 52,1 milionu korun. Z toho 16,2 milionu korun připadá například na ekologickou výchovu a osvětu, 12 milionů půjde na chráněné části přírody a na monitoring ovzduší kraj poskytne 1 milion korun.

„Dotační řízení ze Středočeských Fondů, která využívají města a obce nebo sportovní oddíly, jsme navrhli zastupitelům schválit ve stejné výši, jako tomu bylo letos, tedy ve výši 410 milionů korun. Oproti letošnímu roku jsou ale přepracována hodnotící kritéria. Chceme, aby jejich schvalování bylo spravedlivé, a proto jsme se rozhodli odstranit či alespoň minimalizovat subjektivní hodnocení žádostí,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), do jejíž gesce přidělování dotací v dotačních řízeních nově spadá. „Dotace budou propláceny už od konce dubna, tj. o dva měsíce dříve než vloni,“ dodala hejtmanka.

V souvislosti s projednáváním krajského rozpočtu také náměstek Gabriel Kovács zmínil, že Středočeský kraj kvůli špatně nastavenému rozpočtovému určení daní přichází o peníze. „Od roku 2 000 máme téměř o 20 % více obyvatel, avšak podíl Středočeského kraje je stále stejný. Chybí nám přes jednu miliardu ročně,“ vyčíslil náměstek G. Kovács.

Finanční odbor krajského úřadu také připravil novou podobu rozpočtu včetně doplňkových dokumentů. Rozpočet se stává pro veřejnost zase o něco více srozumitelný.