Středočeský kraj připravuje cvičení zaměřené na blackout

Středočeský kraj se rozhodl uspořádat v roce 2018 cvičení k hrozbě narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu na území regionu, tzv. blackoutu.

O praktickém vyzkoušení a ověření připravenosti plánovaných opatření a odpovědných orgánů krizového řízení včetně složek IZS, k řešení situace při náhlém narušení dodávek elektrické energie, takzvaného blackoutu, rozhodla hejtmanka Středočeského kraje a předsedkyně Bezpečnostní rady kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) na posledním jednání této rady.

„Projednávali jsme novou analýzu rizik a hrozeb, které v současnosti mohou ohrožovat území kraje, a shodli jsme se, že jedním z velkých rizik pro moderní společnost a obyvatelstvo kraje je naše životní závislost na elektrické energii. Případný dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie by měl velmi neblahý vliv na běžný život obyvatel kraje, úřadů, organizací, společností i firem. Proto jsem rozhodla prakticky vyzkoušet a ověřit připravenost složek IZS k řešení takové situace,“ konstatovala hejtmanka.

Jak dále upřesnila, o převzetí garance za naplánování cvičení a zařazení tématu narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu do Plánu cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v roce 2018 požádala ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslava Svatoše. Příprava cvičení bude vyžadovat navázání součinnosti a spolupráce s dotčenými orgány krizového řízení Středočeského kraje včetně zapojení odborníků z řad energetiků (výroba, distribuce, přenosová soustava).

„Na podzimním jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje již budou projednávány konkrétní cíle cvičení, požadavky, organizační a součinností otázky,“ dodala Jaroslava Pokorná Jermanová. Cvičení bude plánované v souladu s § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízeno hejtmankou kraje jako taktické cvičení.