Petr Soukup – malíř dvou domovů

A těmi jsou Toronto a Litoměřice. V tom prvním prožil po své emigraci nejlepší léta, a v tom druhém žije a tvoří v současné době. Avšak je i třetí domov. Je to právě Mělník, kde se narodil a kde žil před svým odchodem do Kanady. Nyní se sem vrací výstavou svých obrazů. V jeho tvorbě je hodně příroda, ve které nachází napětí a krásu. Malovat skutečnost je pro něho jakési velké dobrodružství, neboť dle jeho slov vyžaduje zručnost, vnímavost a trpělivost, která současným lidem často chybí.

O jeho slovech se tak bude možno přesvědčit při návštěvě malého výstavního sálu Regionálního muzea Mělník kde byla 15. února slavnostní vernisáží zahájena výstava jeho prací, jenž potrvá až do 18. března.

mar