Technopark aktivně spolupracuje i se zahraničními firmami

Vysoká škola chemicko – technologická v Praze vybudovala v centru Kralup nad Vltavou svůj technický park v letech 2012 -15. Vznikl z opuštěného parního obilního mlýna, který se nacházel v historicky nejstarším celku města, v jeho centrální části. Vzniklé inovační centrum, poskytující rychlá technická řešení pro malé a střední podniky, se stalo během uplynulých tří let prostředníkem mezi praxí a akademickou sférou. Všechny výsledky činnosti technoparku se bezprostředně uvádějí do praxe. Dílčí pracoviště a laboratoře jsou orientovány na stavební chemii, materiálový výzkum a přidružené obory. A jak se vytyčené cíle daří z pohledu uplynulého roku naplňovat?

„Naše záměry, jak jsme je prezentovali při zahájení provozu technoparku, byly splněny. Máme zde pětadvacet zaměstnanců, většinou vědeckých pracovníků. Ti aktuálně řeší sedm významných komerčních zakázek. realizujeme tu souběžně devět nových grantových projektů včetně jednoho v rámci evropského programu s názvem Horizont 2020. Ten obsahuje nové prvky, napomáhající rychle a efektivně řešit problémy současnosti, zabezpečit dlouhodobý udržitelný růst a zajistit konkurenceschopnost Evropy,“ uvádí Milan Petrák, ředitel Technoparku Kralupy

Užším spojením s praxí a „průnikem“ dvou významných českých průmyslových oborů, jako je chemie a stavebnictví, tu povstal nový fenomén – v republice dosud ojedinělý. Na požadavky českých i zahraničních podniků z této sféry technopark vždy pružně reaguje. Mezi zákazníky jsou firmy z EU ale i z Japonska a Číny.

Jedná se o pracoviště aplikovaného výzkumu. Neprovádí se tu však základní výzkum. Ten zabezpečuje „mateřská“ Vysoká škola chemicko-technologická Praha. Veškeré činnosti jsou zacíleny na spolupráci s podniky a aplikace v praxi. Provádí se tu tzv. kolaboratorní výzkum, kdy část úkolu řeší technopark svými kapacitami a část zadavatel. Další náplň odborné práce se týká inovačních voucherů, které získali partneři technoparku a jsou jim poskytovány specializované odborné expertízy a služby. Roční obrat pro Technopark Kralupy představuje hodnotu 30 milionů korun.

J. Herain