KLUB MĚLNICKÝCH ZASTUPITELŮ POŽADUJE POZASTAVIT JEDNÁNÍ O NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU

VÝZVA KLUBU MĚLNICKÝCH ZASTUPITELŮ NA VEDENÍ MĚSTA MĚLNÍKA VE VĚCI NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

Klub mělnických zastupitelů (zastupitelé za ČSSD, ODS, KSČM a ANO) opětovně vyzývá vedoucí představitele města Mělníka, aby v zájmu občanů, jejichž pozemky byly dotčeny návrhem nového územního plánu, nepokračovalo dále a neprojednávalo tento návrh.

Protože, z toho co zaznívá z úst členů vedení Města máme reálné obavy o majetek našich občanů, resp. znehodnocení jeho ceny, důrazně žádáme, aby návrh nového územního plánu byl jeho zpracovatelem uveden do souladu se skutečným stavem!!!

Domníváme se, že Město při zadání územního plánu pochybilo a toto zadání není v zájmu našich občanů, a je třeba ho změnit !!!

Požadujeme, aby zpracovatel i v součinnosti s občany, dříve než dojde k projednávání návrhu nového územního plánu, odstranil veškeré naprosto nesmyslné úpravy, které do návrhu zapracoval. Tím nemáme na mysli jen zakreslení vinic na pozemcích, kde již stojí rodinné domy, nebo změnu zastavitelných pozemků na vinice nebo ornou půdu, ale odstranění veškerých změn, které by byly v neprospěch občanů, a znehodnocovaly by jejich investice.

V neposlední řadě si nepřejeme, aby naši občané byli následně donuceni naprosto zbytečně utrácet svůj čas a peníze za aktivní obranu svého majetku. To bychom pokládali za obtěžování přesahující veškeré únosné meze!

 

JUDr. Petr Kowanda

předseda Klubu mělnických zastupitelů

 

POKUD SE VÁS NAVRHOVANÉ ZMĚNY TÝKAJÍ, ZÚČASTNĚTE SE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 24. DUBNA (17.00 hod. MÚ NÁMĚSTÍ MÍRU)