Hradsko u Mšena stále nabízí svá tajemství

Mezinárodní den archeologie se stal oslavou a nadšení z objevování. Vznikl roku 2011 ve Spojených státech, odkud se rychle rozšířil do celého světa. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Konají se nejrůznější workshopy pro děti, ale i pro dospělé, přednášky a zejména komentované prohlídky muzejních expozic. Takže i tuto sobotu 21. října si na více než padesáti místech naší republiky budou návštěvníci moci vyzkoušet, jak vypadá terénní práce archeologa a jak žili lidé v různých obdobích historie. Regionální muzeum Mělník tento den oslaví komentovanou prohlídkou lokality Hradsko (kat.ú. Sedlec u Mšena). O tamním hradišti a výzkumu pořádaném Archeologickým ústavem v 70. letech minulého století na Hradsku promluví archeoložka PhDr. Alena Veselá.

Osídlení náhorní planiny je prokázáno již v pravěku. Archeologické průzkumy, které zde probíhají již od roku 1819, prokázaly existenci sídliště ve starší, mladší i pozdní době kamenné, starší i mladší době bronzové. Na ploše hradiště archeologové mimo jiné objevili i předkřesťanskou svatyni. Největšího významu nabyla lokalita v počátcích slovanského osídlení. Hradiště je rovněž ztotožňováno s hradem Canburgem, připomínaným ve franských pramenech v souvislosti s vpádem Karla Velikého do české kotliny v roce 805. Pro tuto verzi hovoří název sousední obce Kaniny, ale i nález dvou unikátních železných přileb z období franského vpádu. Je třeba však zdůraznit, že se jedná o hypotézu, která nebyla přesvědčivě dokázána.

Sraz účastníků je v 10 hodin přímo na Hradsku (parkování na návsi).

mar