Výběrové řízení ušetřilo městu problémy

Výběrové řízení na „Intenzifikaci ČOV Slaný – Blahotice“ ušetřilo městu problémy

Důvodem pro prodloužení lhůty výběrové řízení, o celou původní zadávací lhůtu, byla námitka jednoho z uchazečů. Vzhledem k povaze této námitky bylo právním poradcem doporučeno prodloužení s tím, že v opačném případě by mohlo dojít k podání námitky uchazečem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Projekt „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ je velmi významným pro město Slaný a z tohoto důvodu se mu věnuje veliká pozornost. Dva dny před ukončením výběrového řízení obdrželo město Slaný, jakožto zadavatel veřejné zakázky, námitku jednoho z uchazečů a tato námitka byla posouzena zadavatelem, administrátorem výběrového řízení a právním poradcem.

Město Slaný mělo možnost tuto námitku zamítnout a pokračovat dále ve výběrovém řízení. Pokud by toto nastalo, pravděpodobně by došlo k podání námitky uchazečem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Další variantami bylo zrušit výběrové řízení nebo prodloužit výběrové řízení o celou původní zadávací lhůtu. Na základě doporučení právního poradce se město z důvodu obezřetnosti přiklonilo k variantě prodloužit zadávací lhůtu, tedy prodloužit termín otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Přestože toto prodloužení bude mít za následek pozdější zahájení rekonstrukčních prací ČOV, z hlediska čerpání dotace to nebude mít žádný dopad. Město svým krokem snížilo riziko podání námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a s tím spojené případné problémy v budoucnosti.

Výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ stále probíhá. Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení je 13. 4. 2017. Průběh výběrového řízení, včetně dotazů uchazečů a reakce na tyto dotazy, je možné sledovat na veřejném profilu zadavatele na webových stránkách města.

Ing. Martina Prokešová, manažerka rozvoje města

Ilustrační foto