Město v centru dolního Povltaví získalo moderní náměstí

Kralupům nad Vltavou chybělo od jejich vzniku z několika vesnic odpovídající náměstí. Dvanáctého listopadu 2019 se to změnilo. Ten den bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované a rozšířené Palackého náměstí, které získalo výrazně větší prostor. Stalo se nyní ústředním městským náměstím. Je pravdou, že rozlohou bylo dosud větší Seifertovo náměstí v sídlištním celku Lobeček, ale je kompletně přeťato rušnou hlavní komunikací směřující na most T. G. Masaryka.

„Jedním ze základních kroků přeměny a následné rekonstrukce se stalo přebudování nevyužívaného kralupského obchodního domu Máj na radnici. To v roce 2013 předznamenalo jasnou cestu pro následný vývoj,“ upozorňuje tiskový mluvčí kralupské radnice Aleš Levý. „Hned v následujícím roce zastupitelé schválili urbanistické i dopravní řešení v centru a veřejnosti představili vize spojené se vznikem uceleného prostoru.“

Rodící se moderní střed města se postupně změnil během tří etap. Během nich došlo k revitalizaci ploch mezi radnicí a kostelem. Zbourán byl dlouho uzavřený hotel, velký objem stavebních činností byl zaznamenán v areálu někdejšího pivovaru a mlýna. Poslední, třetí etapa rekonstrukce kralupského náměstí pokročila krásně vydlážděným prostorem s parkovacími místy a lavičkami. I když na původním náměstí byl snad pouze jediný strom, nově je zde vysazeno 30 listnáčů. Jsou zde i velké dřevěné „zásobníky“ na rostliny.

Podle vyjádření Libora Lesáka, místostarosty Kralup, právě ukončená etapa přináší i určité prvky celosvětového konceptu s názvem „Chytré město“ (anglicky Smart City). Ten využívá existující digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života v sídelních aglomeracích. Občané se například mohou na náměstí již nyní připojit zdarma k veřejné wi-fi, která je už funkční.

V letním období tu budou na náměstí nepřetržitě v horkých dnech fungovat vkusná nerezová zařízení k rozprašování vodní mlhy pro ochlazení kolemjdoucích atd. Nedílnou součástí rekonstrukce jsou rovněž dva vodní prvky (potok a obnovená historické studna), tryskající fontána, moderní osvětlení atd. V minulosti procházel prostorem náměstí vodní náhon vedoucí k mlýnu. Na tuto skutečnost upozorňuje kovová deska v dlažbě. Na rozdíl od druhé etapy rekonstrukce kralupského centra, kdy byly objeveny při skrývce nadloží náměstí nezakreslené hluboké sklepní prostory, jímky a studna, na stavaře tentokrát nečekalo pod úrovní terénu žádné větší „překvapení“.

Náměstí v Kralupech bylo slavnostně otevřeno za účasti čelních představitelů města i zastupitelů a při této příležitosti byly představeny další projekty, chystané v rámci přestavby centra města.Třetí etapa, jež v listopadových dnech končí, bude stát přibližně 21 milionů korun.

Jiří Herain