Další výprava do mělnického podzemí

Již třetí letošní výpravu pořádá Mělnický osvětový a okrašlovací spolek tentokrát ve spolupráci se Středočeskými vodárnami a.s. Tuto sobotu 16. června opět od 9 do 17 hodin bude totiž poprvé a pouze na jeden den pro veřejnost přístupná unikátní podzemní chodba. Mělničtí i návštěvníci města si jistě všimli „tajuplného“ vchodu v Tyršově ulici pod Jungmannovými sady. A právě zde začíná chodba vedoucí pod zmíněnými sady a budovou radnice až na náměstí Míru k bývalému vodojemu, který se nachází pod parkovištěm u bývalého okresního úřadu.

Na prohlídky této podzemní chodby není třeba se nijak objednávat, ani není potřeba si rezervovat vstupenky. Jelikož v chodbě není zavedeno osvětlení, proto si zájemci si budou muset vzít sebou baterky a vstup je organizován po menších skupinkách s průvodcem průběžně po celý den.

Podobně jako předcházející prohlídky mělnického podzemí bude určitě i tato zajímavým zážitkem.

mar