Město Mělník hlasí několik nových akcí

Družstevní bude mít novou silnici

Začátkem dubna zahájí společnost Vodárny Kladno-Mělník rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Družstevní, na kterou se dlouho čekalo. VKM ovšem opraví pouze hlavní vodovodní řad. Město Mělník se proto rozhodlo, že na vlastní náklady zrekonstruuje přípojky z hlavního řadu, které leží přímo pod komunikací, i když jsou v majetku vlastníků nemovitostí. Po nedávných zkušenostech by totiž mohlo dojít k situaci, že po opravě silnice dojde k narušení stávajícího potrubí a bylo by zapotřebí znovu silnici rozkopat. Zároveň město vyzývá majitele vodovodních přípojek, aby se připojili k této rekonstrukci a na vlastní náklady opravily zbylé části vedoucí k jejich nemovitostem. Stejná situace brzy nastane i v ulici Jugoslávská a Polní.

Oprava mostu v Chloumecké se blíží ke konci

Na mostě v Chloumecké ulici je již hotová nosná deska včetně izolací. V současné době probíhají překládky inženýrských sítí. Práce běží podle harmonogramu a tak by na konci května mělo být vše hotovo, jak bylo předem avizováno.

Chodníku na Pražské chybí už jen poslední úsek

Chodník na Pražské směrem do Kel se blíží ke konci. Zbývá už jen část u autobusové zastávky, která se bude dělat v nejbližších dnech. Zastávka na druhé straně silnice směrem na Prahu, jak jsme již informovali, se rekonstruovat nebude, vzhledem k tomu, že částečně stojí na soukromých pozemcích. Přístřešek bude ovšem ošetřen a esteticky vylepšen.

Knihovnu vybaví brněnská firma

Stavební práce na nové knihovně v Domu služeb na náměstí Karla IV. jsou v plném proudu a bez omezení pokračují. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Prosto Interiér s.r.o. ze Slavkova u Brna, která zkompletuje vybavení knihovny včetně nábytku za cenu 2 402 987 korun včetně DPH.

MŠ Mlazice bude mít nové chodníky a osvětlení

V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na opravu chodníků a osvětlení v MŠ Mlazice. Práce by se potom měly realizovat během letních měsíců.

 

Zdroj: Město Mělník

Foto: Ilustrační