Z deníku Městské policie Mělník

Ve 23:36 hodin na linku 156 oznámil muž, že ho napadají v živnostenské provozovně v ul. Fügnerova a žádá si hlídku MP do místa. Ve 23:40 hodin se do místa dostavila hlídka MP. Zde se nacházel muž, který krvácel z oblasti nosu a stěžoval si na „motání“ hlavy. V tomto muži byl později zjištěn pan V., bytem Mělník. Tento uvedl, že ho fyzicky napadl muž stojící u vstupu do provozovny. V muži byl zjištěn pan B., bytem Mělník. Na žádost pana V. byla do místa cestou operační MP telefonicky přivolána hlídka PČR a RZS. Oba muži byli zcela zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Ve 23:52 hodin se do místa dostavila hlídka PČR, která si celou věc převzala k šetření a následně se dostavil i výjezd RZS. Po provedení potřebných úkonu ze strany osádky RZS, byl pan V. převezen na příslušné oddělní při NsP Mělník. Hlídka MP byla po celou dobu nápomocna hlídce PČR.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter