Z deníku Městské policie Mělník

Ve 23:36 hodin na linku 156 oznámil muž, že ho napadají v živnostenské provozovně v ul. Fügnerova a žádá si hlídku MP do místa. Ve 23:40 hodin se do místa dostavila hlídka MP. Zde se nacházel muž, který krvácel z oblasti nosu a stěžoval si na „motání“ hlavy. V tomto muži byl později zjištěn pan V., bytem Mělník. Tento uvedl, že ho fyzicky napadl muž stojící u vstupu do provozovny. V muži byl zjištěn pan B., bytem Mělník. Na žádost pana V. byla do místa cestou operační MP telefonicky přivolána hlídka PČR a RZS. Oba muži byli zcela zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Ve 23:52 hodin se do místa dostavila hlídka PČR, která si celou věc převzala k šetření a následně se dostavil i výjezd RZS. Po provedení potřebných úkonu ze strany osádky RZS, byl pan V. převezen na příslušné oddělní při NsP Mělník. Hlídka MP byla po celou dobu nápomocna hlídce PČR.