Historické zdymadlo v Hoříně se opět otevřelo

Je tomu více než sto let kdy v souvislosti s regulačními pracemi na Labi na konci 19. století a otevřením mělnického lodního překladiště v roce 1897 byl vybudován Laterálni kanál Mělník – Vraňany, který zkrátil lodní cestu po Vltavě. Součástí tohoto kanálu je technická památka zdymadlo Hořín, které projektoval František Sander a bylo uvedeno do provozu v roce 1905 kdy vlastní stavba probíhala v letech 1902-1905. Sestává ze dvou plavebních komor umístěných vedle sebe. V roce 1996 byla uvedena do provozu malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou o výkonu 30 kW. Provoz je jednosměrný a je řízen světelnou signalizací s výhybnou v Lužci nad Vltavou.

V červnu 2019 byly zahájeny stavební úpravy plavební komory jejichž součástí bylo přidáni zdvihacího mechanismu, který tak umožní proplout i vyšším lodím. Nový zdvihací most, který se bude pohybovat na pístech je opět osazen původními kameny, čímž byl zachován původní vzhled stavby což je jistě unikátní záměr. Osazeni tohoto mostu započalo ve čtvrtek 30 . dubna 2020, který umožňuje zvýšit výšku lodí proplouvajících po vltavské cestě z Mělníka do Prahy ze 4,5 metrů na 7. Přestavba více než sto let staré plavební komory má tak umožnit proplutí větších lodí až do našeho hlavního města. Vzhledem k těmto úpravám byl uzavřen přechod přes zdymadlo a tudíž i cyklostezka vedoucí do Lužce nad Vltavou. Ta byla odkloněna k silnici směrem Vrbno a také zřízen přívoz.

A právě téměř na den přesně po roce od osazení tohoto mostu se opět otevírá i přechod pro pěší a zvláště cyklisty. Takže od pátku 30. dubna je možno absolvovat původní trasu podél laterárního kanálu….

Tudíž se nabízí další příležitost ke krásnému výletu zajímavou cestou i třeba spojenou s návštěvou populárního Zooparku Zelčín což jistě ocení zvláště rodiny s dětmi.

mar