REAKCE: Rozhodování o přístavu a „odměně“ úřednici

Někteří opoziční zastupitelé a někteří místní podnikatelé se na veřejnosti opakovaně dopouštějí řady nepřesností, a tím vytvářejí mylný dojem o dění ve městě a na radnici. Jako příklad uvedu na pravou míru dvě tvrzení z minulého čísla tohoto média.

1. Dnešní vedení města o dění v přístavu nerozhoduje

Pan Živnůstek (Soukromníci/ODS) uvedl, že město schvaluje dnešní rozšiřování překladiště v přístavu. Jenže současná radní ani zastupitelé v tomto nemohou udělat vůbec nic, ačkoli vnímají negativní dopad na život občanů. O většině toho, co se má či nemá dít v přístavu, totiž rozhoduje krajský úřad, a to na základě platného posouzení vlivu na životní prostředí EIA, schváleného před ca deseti lety. Tehdejší rada města pod vedením ODS se plánovanému rozšiřování snad mohla postavit, ale neučinila tak.

Pan Živnůstek v podstatě viní město z toho, že SŽDC teprve nyní připravuje opatření na zmírnění dopadů dopravy po železnici do přístavu na život obyvatel. Pokud to vnímá jako vinu vedení města, lze konstatovat, že chybu udělala právě ODS, za kterou pan Živnůstek kandiduje – za její vlády problém vznikl a pod jejím vedením se neřešil. To se změnilo po našem příchodu do koalice a konečně se věci začaly hýbat.

Vývoj v přístavu nadále sledujeme, a pokud se naskytne možnost do procesů zasáhnout ve prospěch občanů města, učiníme tak.

2. Odměna to nebyla

V jiném článku z minulého vydání tohoto média napsal pan Šnajdr (zastupitel za ANO), že město odměnilo „špatně pracující“ úřednici, místo, aby jí dle jeho slov „vedlo k odpovědnosti“. Ale tak to není – jak pan Šnajdr ví, město s pracovnicí ukončilo pracovní poměr, a protože postupovalo dle zákona, vyplatilo podle něj také odstupné. A to v situaci, kdy uvedená úřednice byla dlouhodobě „na nemocenské“, což situaci úřadu ztěžovalo.

Pracovně-právní vztahy jsou navíc v kompetenci tajemníka Městského úřadu, a nikoli volených zastupitelů či radních. Ten tedy určil zvolený zákonný postup. Pokud by se neřídil zákony, mohly by být finanční dopady pro rozpočet daleko vyšší, než kolik činilo odstupné – hrozil by soud s dnes již bývalou pracovnicí.

Mgr. Ondřej Tichota, DiS. radní města Mělníka, nezávislý