V Kralupech byla dokončena druhá etapa přestavby centra města

Projekt na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ se zabýval řešením prostoru v blízkosti bývalé budovy pivovaru a výstavbou nové ulice s názvem „Pivovarská“.

Dne 30. 11. 2018 byly dokončeny práce na projektu „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, který se zabýval řešením prostoru v blízkosti bývalé budovy pivovaru. Kolemjdoucí občané si zajisté všimli nově vybudovaného chodníku pro pěší, jež bude v následujících letech sloužit jako „propojka“ mezi Žižkovou ulicí a Palackého náměstím.

Druhá etapa výstavby centra města byla provázena několika úskalími, díky kterým se datum dokončení neustále posouvalo. „Zdržení se vztahovalo k přeložce trafostanice z centra města. Primárně se jednalo o akci společnosti ČEZ, a.s., jež bohužel stála za oddalováním termínu realizace. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a těsně před koncem kalendářního roku můžeme konstatovat, že i tuto část přestavby centra máme zdárně za sebou,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ.

Již tedy v předvánočním čase si budou moci občané zblízka prohlédnout nově vydlážděné plochy kolem budovy pivovaru a využít parkovacích stání. Počítáno je také s lavičkami a umělým osvětlením. Protože se ale realizátorovi akce nepodařilo dodat požadované lampy, bude prostor Pivovarské ulice zajištěn nejprve světly prozatímními. V lednu následně dojde k definitivnímu dokončení osvětlení, a to dle požadovaných parametrů.

Nedílnou součástí druhé etapy jsou kromě jiného také dva vodní prvky. Zatímco velká kašna a potok byly v rámci projektu dlouhodobě plánovány, nápad s osazením historické studny se zrodil v průběhu realizace: „Při rekonstrukci povrchů jsme narazili na studnu, o které původně vůbec nikdo nevěděl. A protože se nám líbilo samotné provedení, rozhodli jsme se pro její zachování.

Studnu nyní zdobí nové kamenné bloky a okrasná kovová mříž,“ vysvětluje Jindřich Karvánek, který má na MěÚ Kralupy na starosti stavební dozor.

Práce v centru města budou dále pokračovat na jaře třetí etapou. Ta zahrnuje výstavbu nových ploch v prostoru Palackého ulice (vedle kostela) a Palackého náměstí.

Odkaz na televizní reportáž Kralupy TV: https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=-9Bi1ljT9ys