Středočeský kraj dostal peníze na projekty kriminality, zaměří je na školáky!

Středočeský kraj byl stejně jako v předchozích letech nejúspěšnější ze všech krajů v dotačním řízení Ministerstva vnitra na projekty v oblasti prevence kriminality. „V pátek získal na čtyři projekty finanční dotaci výši 1 mil 135 tisíc korun, tedy nejvyšší částku ze všech krajů,“ upozornil náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan.

Druhou ve výši 650 tisíc korun obdržel Jihočeský kraj a pomyslnou třetí příčku obsadil Moravskoslezský kraj s dotací ve výši 598 000 tisíc korun. Dva ze čtyř projektů jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti středočeských školáků. Prvním je projekt Ozbrojený útočník ve škole, na který kraj obdržel dotaci ve výši 97 tisíc korun. „Jedná se o soubor preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem,“ přiblížil obsah projektu náměstek hejtmanky V. Rakušan a pokračoval: „Skládá se z pěti navzájem propojených aktivit, a to Bezpečnostního auditu školy, proškolení bezpečnostního managmentu školy a metodické pomoci školám při tvorbě Plánu školy pro mimořádnou událost, tj. ozbrojeného útočníka ve škole.“

Součástí projektu bude i vytvoření tzv. zákrokové karty IZS a především uspořádání odborného semináře pro pedagogický sbor školy pod vedením Policie ČR na téma AMOK – ozbrojený útočník ve školním prostředí. „Všechny aktivity budeme realizovat v úzké spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a odborníky z Asociace bezpečná škola,“ doplnil Rakušan. Částkou ve výši 350 tisíc korun byla také Ministerstvem vnitra podpořena tvorba 10 krátkých videospotů pro děti ve věku 11 až 15 let na téma bezpečné virtuální komunikace, která se stala druhým úspěšným projektem zaměřeným na školáky. Na pokračování velmi úspěšného projektu Bezpečné město (obec) získal kraj dotaci ve výši 356 tisíc korun a na resocializační program zaměřený na snižování míry recidivy 332 tisíc korun.

„V rámci projektu Bezpečné město (obec) plánujeme vytvoření odborné publikace jak postupovat, jak nastavit spolupráci, role jednotlivých subjektů, způsoby práce, předávání informací, realizace jednotlivých opatření atd. Chybět nebudou ani příklady dobré praxe, PČR a dalších subjektů zapojených do projektu bezpečných měst a obcí,“ upřesnil náměstek Vít Rakušan. V rámci projektu bude vybudován web Bezpečný Středočeský kraj a universální šablona webových stránek pro města a obce.

TZ, red

STŘlogo