Jana Kirchnerová: Spravedlnost zvítězila

I když jsem se už k této věci nechtěla veřejně vyjadřovat, musím se ohradit proti některým tvrzením pana Volfa na jednání ZM. V prvé řadě jsem očekávala reakci od pana starosty, který byl průběžně a velmi podrobně o celém problému informován, a to ještě dávno předtím, než jsem výpověď z pracovního poměru obdržela. Teď když byla po dlouhém soudním řízení výpověď pravomocně uznána neplatnou, žádala jsem ho o prošetření celé záležitosti a vyvození důsledků. A to nejen z pozice bývalého zaměstnance městské organizace, ale i jako občana, kterému není lhostejné, že město takto hospodaří s veřejnými prostředky. Přístup pana starosty k celé věci mě lidsky velmi mrzí, protože při osobním jednání potvrdil, že si je vědom, že došlo vůči mé osobě k velké křivdě. Škoda, že nemá odvahu to říci i veřejně. Ale tvrzení pana Volfa, že spor byl vyhrán jen na základě toho, že výpověď byla dána pozdě, je opět pouze zavádějící a snaží se mě poškodit.

Výpověď byla v prvé řadě dána dle špatného paragrafu, což uznal až Nejvyšší soud, věc vrátil zpět a dal pokyn ji řešit podle paragrafu jiného. Jenže už u KS v Praze, ředitelka Mekuc sama do protokolu sdělila, že dát výpověď podle tohoto paragrafu nemohla, protože na to nebyly podmínky. Soudce při jednání dokonce řekl, že se takto obchází zákon. V konečném rozsudku OS Mělník je pak jasně uvedeno, že ředitelka o způsobu řešení určitého pracovního postupu, za který byla výpověď dána, věděla od počátku své funkce, od roku 2012. V průběhu řízení se ukázalo, že jsem jí o tom informovala i já a ona přislíbila, že způsob změní. Nikdo jiný to neměl oprávnění udělat. Dále během řízení vyšlo najevo, že mi byly některými zaměstnanci zatajeny důležité informace. Jedna ze svědkyň ředitelky se dokonce po upozornění mým právním zástupcem na jisté skutečnosti sama přiznala, že se prý spletla a že to tedy nebylo tak, jak vypověděla předtím. Účetní Mekuc potvrdila, že cituji: „audit za rok 2014 poukazoval na to, že nejsou nastaveny normy na přirozené úbytky, což vytýkal žalované“ (tj. ředitelce). A dále cituji výpověď účetní: „Nastavení norem pro přirozené úbytky slouží jako ochrana zaměstnanců, kteří mají podepsány dohody o odpovědnosti, protože se může stát, že dojde k odcizení zboží, je to jejich ochrana. „ A já se tedy ptám, kdo poškozoval zaměstnance, když si neplnil své povinnosti a nenastavil podmínky tak, aby je chránil? Tohle všechno a mnoho dalších věcí pan Volf jaksi opomenul kolegům zastupitelům sdělit. Nicméně pro ně by měl být podstatný především fakt, že ve sporu přišel Mekuc (který přijímá na provoz dotaci od města) o cca 500 000 Kč, a to pochybením ředitelky. A říkat, že to nejsou peníze města? To považuji za špatný vtip. I kdyby Mekuc tu částku získal jako svůj výdělek, zase k tomu používal zařízení města, zaměstnance placené z dotace města atd. Podle mého názoru se stále jedná o veřejné prostředky a velmi mě zaráží, že zastupitele, až na několik jednotlivců nezajímá, jak se hospodaří s dotací města.

Co se týče tvrzení pana Tichoty, že jeho žena převzala 10% mé práce, cituju ze soudního protokolu z 21.5.2015 „…nyní po výběrovém řízení bylo dosazeno nové vedení TIC, kdy vybraný uchazeč není z řad současných zaměstnankyň, jedná se o třetí osobu…“ v textu výběrového řízení na webu Mekuc bylo pak krom jiného jako předpokládaná náplň práce: „řízení provozu Turistického informačního centra, odpovědnost za prodej zboží, inventarizaci, provoz podzemí, komunikaci s veřejností.“ Což bylo 100% mé náplně práce. Paradoxně měsíc poté jsem obdržela výpověď za nadbytečnost.

Ano věřím, že právně bude vše jako vždy správně, proto jsem už tuto výpověď nežalovala. Navíc jsem v tu dobu už plně chápala, o co v tom případu vlastně jde a s kým mám tu čest. A skutečnost, že manželka radního a zastupitele města, který spolurozhoduje o přidělování dotací městské organizaci Mekuc, vyhrála výběrové řízení na vedoucí funkci TIC, jež je součástí Mekuc, ať si každý občan zhodnotí sám. Zvláště v případě, kdy po celkem krátkém čase tuto paní ve funkci vystřídala (již bez výběrového řízení) paní jiného zastupitele opět koaličního (dnes již bývalého). A teď jsou v organizaci Mekuc obě. Za mě je to minimálně z morálního hlediska střet zájmů. Možná, že je to i důvodem neochoty zastupitelů řešit mnohá pochybení ředitelky, která stála nemalou sumu daňového poplatníka. I když mě hodně lidí varovalo, že chodím po tenkém ledu, stále věřím, že se jednou skutečná pravda nakonec ukáže a chci pro to udělat maximum. Myslím si, že pokud budeme takové věci přehlížet a tvářit se, že se nedějí, nebude v této společnosti nakonec k žití.

Jana Kirchnerová

http://www.fidik.estranky.cz