Jaký má pro nás význam řeka?

Samozřejmě nezbytný. Bez ní si snad nedokážeme život v přírodě představit. Naštěstí v naší vlasti máme širokou síť řek i říček a pod Mělníkem se dokonce dvě veliké řeky stékají. Avšak víme jací živočichové v nich a kolem nich žijí? A chcete tak vidět pěkně zblízka vydru, bobra, luňáka, racka chechtavého nebo mývala severního? Nebo spíš objevit krásu vzácných druhů rostlin a bylin našich břehů a mokřadů? Pak si udělejte výlet do Regionálního muzea v Mělníku! Výstava „Nespoutaná řeka“, jejíž vernisáž proběhla 5. dubna, si klade za cíl seznámit návštěvníky s přírodou říční krajiny a významem řek pro člověka. A co teprve si takhle jen tak brouzdat listím, zabořit nohy do písku nebo se projít po mechu. To nabízejí interaktivní zóny této výstavy, kde se vyřádí nejen ti nejmladší návštěvníci. Čeká na ně totiž bosá či hmatová stezka, stavění povodňové hráze, zkoumání přírodnin a mušlí pod lupou nebo zvířátkové přesmyčky a kvízy. Další součástí této výstavy jsou výstavní panely kde zájemci dozví informace o dopadech regulace řek na životní prostředí, povodních na Mělnicku nebo vymizelých tažných druzích ryb jako je losos či jeseter. Právě ty jejich tahy bývaly dříve i zdrojem obživy mělnických rybářů.

Od 13. května. do 7. června budou zde v dopoledních hodinách probíhat projekty pro třídy základních škol. V nich budou školáci hodnotit čistotu vody, poznávat hlasy našich žab, zkoumat vodní bezobratlé živočichy, nebo určovat typické rostliny lužních lesů. V tyto dny bude pro veřejnost výstava otevřena od 13 hodin.

Tuto skutečně zajímavou a poučnou expozici bude možno navštívit až do 7. června.

mar