Děti ze základní školy v Libiši vysadily do Labe přes čtyři sta kilo nových ryb

Neratovice, 25. dubna 2018 – Přesně 400 kg rybích násad vypustili při příležitosti Dne Země do řeky Labe žáci prvního stupně základní školy v Libiši. Odolné druhy ryb, především lína obecného, amura bílého a kapra obecného, dodala oblastní organizace Českého rybářského svazu v Neratovicích. Vysazení ryb zorganizovala a financovala Spolana, která patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol. Na vysazování ryb do Labe Spolana spolupracuje s rybáři pátým rokem. Společně vypustili již přes dva tisíce kilogramů ryb.

„Letos vysazujeme ryby do řeky Labe hned dvakrát. Na jarní výsadbu, kterou jsme realizovali v Neratovicích u železničního mostu, navážeme v listopadu podzimní akcí. Letos jsme do spolupráce zapojili také kralupské ekocentrum, které přizvalo děti ze základní školy v Libiši. Naše pomoc přírodě tak byla umocněna účastí zhruba padesátky dětí, které si z akce odnesou příjemný zážitek i zajímavou zkušenost,“ uvádí Jacek Aliński, předseda představenstva společnosti Spolana.

Všechny vysazené ryby jsou typické pro daný charakter říčního toku. Kapr obecný, lín obecný a amur bílý vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Vzhledem k velikosti, které v Labi dorůstají, jsou tyto druhy zároveň cenným úlovkem zejména pro mladé začínající sportovní rybáře,“ vysvětluje Jiří Chrdle, jednatel místní organizace Českého rybářského svazu, a dodává: „Naše revíry hojně navštěvují kormoráni, kteří způsobují velké škody na rybí obsádce zejména na toku řeky Labe.“ Navzdory tomu je Český rybářský svaz připraven nevzdat snahy o udržení rybí populace a pravidelným zarybňováním stav ryb v Labi doplňuje. Svůj podíl na tom má i Spolana. O čistotě vody v okolí výrobního areálu svědčí opakované rybářské závody i pravidelný monitoring stavu a kondice tamní rybí populace.

Skupina Unipetrol spolupracuje s místními rybáři také na Mostecku, kde od roku 2010 bylo vypuštěno do vod Ústeckého kraje, především do řeky Bíliny, přes pět tisíc kilogramů ryb. Spolana ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará také o pár sokola stěhovavého hnízdícího v areálu Spolany. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.