Uzavírka Kokořínská – aktuální informace

Jak jsme informovali, včera došlo k uzavření části ulice Kokořínská v souvislosti s havárií plynovodu. Plynaři přímo na místě provedli lokalizaci nutného výkopu pro opravu. Vzhledem k tomu, že nebude umístěn přímo v křižovatce ulic Blatecká a Kokořínská, po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR Mělník zůstane prozatím (odhaduje se cca 3 týdny) otevřena obousměrně křižovatka ulic Blatecká a Kokořínská s tím, že z ulice Blatecká bude možné vyjíždět pouze doprava směrem k hlavnímu železničnímu přejezdu.

Situaci na místě monitorují strážníci městské policie, kteří budou operativně zajišťovat řešení případných problematických situací.

Dopravní inspektorát Policie ČR Mělník rozhodl, že musí být z bezpečnostních důvodů uzavřen pro veškerou dopravu železniční přejezd v ulici Chloumecká. Zůstane otevřený pouze pro chodce a pro cyklisty.

Ode dne 23. 7. 2018 dochází k úpravě silničního provozu v ulici Bezručova pro nákladní vozidla. Směrem od autobusového nádraží směrem na Pšovku budou muset nákladní vozidla na kruhovém objezdu u TESCA odbočit doprava a projet ulicí Vodárenskou až k benzínové stanici společnosti Benzina. Zde odbočí doleva. Na této křižovatce došlo ke změně přednosti – hlavní silnice je nyní směrem Vodárenská – Řipská při odbočení doleva. Pokud nákladní vozidla pojedou od Pšovky přes kruhový objezd u Mountfieldu, musí z Řipské ulice odbočit do ulice Bezručova.

 

Uzavírka části ulice Kokořínská – základní informace

Ředitelství silnic a dálnic začne s rekonstrukcí mostku na ulici Kokořínská. Než se začne s vlastní rekonstrukcí, musí se vyřešit havárie, na které se přišlo při revizích inženýrských sítí v této oblasti. Půjde o opravu vodovodního řadu včetně domovních přípojek a o havárii plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. Pak se začne s rekonstrukcí mostku, na kterou plynule naváže úprava křižovatky Nádražní – Kokořínská. Zruší se první železniční kolej a bude posunuto výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská, a tak vznikne prostor pro vybudování levého odbočovacího pruhu směrem na Chloumek a zkapacitnění této křižovatky, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony. Též se odstraní oplocení areálu Českých drah.

 

V souvislosti s těmito akcemi bude ul. Kokořínská postupně zcela uzavřena pro dopravu ve dvou etapách:

I. etapa – od 23. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell ke křižovatce ul. Kokořínské s ul. Blateckou. V této etapě bude průjezdná křižovatka ul. Nádražní a Kokořínská s tím, že bude možné z ulice Nádražní odbočit pouze doleva a přejet hlavní železniční přejezd směrem na Chloumek. Vjezd do ulice Blatecká bude uzavřen. Aktuální situace z 23.7.2018 : Plynaři přímo na místě provedli lokalizaci nutného výkopu pro opravu. Vzhledem k tomu, že nebude umístěn přímo v křižovatce ulic Blatecká a Kokořínská, po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR Mělník zůstane prozatím (odhaduje se cca 3 týdny) otevřena obousměrně křižovatka ulic Blatecká a Kokořínská s tím, že z ulice Blatecká bude možné vyjíždět pouze doprava směrem k hlavnímu železničnímu přejezdu.

 

II. etapa – od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018

Úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell až k hlavnímu železničnímu přejezdu a dále v ulici Nádražní po bývalou vlečku do Kovošrotu. Hlavní železniční přejezd bude hermeticky uzavřen a nebudou ho moci využívat ani chodci, neboť bude vypnuta drážní signalizace a celévýstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská se bude posunovat.

 

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

Mgr. Helena Vavřinová

vedoucí Kanceláře vedení úřadu

tisková mluvčí