Cenzura zpravodaje radnice?

Na posledním jednání Zastupitelstva města Mělníka, konaném dne 11. 5. 2020, jste navrhoval zřízení redakční rady zpravodaje radnice. Co vás k tomu vedlo?

Objektivita a vyváženost informací a obsahu by měla být základním stavebním kamenem každého média zřizovaného z veřejných financí. U měsíčníku Mělnické radnice tomu tak bohužel není. Byť se měsíčník snaží vydávat za odpolitizovaný informační plátek, tak v realitě jednostranně prezentuje práci vládnoucí koalice bez možnosti případných připomínek jak občanů, tak opozičních zastupitelů. Tento stav je nepřijatelný a dá se říci, že ve srovnání s jinými městy a obcemi též jedinečný. Zarážející je také absence redakční rady, která bývá jinde složena ze zástupců politických stran ve vyvážené sestavě koalice versus opozice. Díky těmto skutečnostem je běžné, že občan za „své peníze“ dostává takto informace neúplné či zavádějící. Extrémem potom je, když zaměstnanec města, který se o korektury stará, odmítá opakovaně zveřejnit závěry kontrolního výboru, které jsou pro vedení města nepříjemné. Občan, tedy volič a hlavně daňový poplatník se tudíž nemá šanci dozvědět, že městský rozpočet je doslova projídán, že jeho místostarosta nekoná řádně ve věcech zadávání veřejných zakázek a další. Podivné je též ve smluvních podmínkách společnosti, která měsíčník vydává, možnost odmítnutí inzerce bez udání důvodu, což je mimo jiné v rozporu se smluvními podmínkami uzavřenými mezi městem a vydavatelem. V realitě to znamená, že pokud si bude občan chtít prostor pro informace koupit, nebude mu to umožněno. Toto je reálná cenzura. Výše popsané skutečnosti považuji minimálně za nemravné a tudíž hodné nápravy.

Zbyněk Šnajdr, zastupitel města.