Beseda se zastupiteli města v mělnickém domově seniorů

 

Zastupitelé Mělníka JUDr. Petr Kowanda a Zbyněk Šnajdr navštívili dne 19.6. 2018  Centrum seniorů Mělník.

Na besedě se seniory si poslechli jejich náměty a připomínky, o kterých následně diskutovali s ředitelem CSM PhDr. Jiřím Vronským. Ten je seznámil s plánovanou dostavbou Centra, která bude prospěšná pro chod tohoto zařízení.

Dostavba by primárně měla sloužit ke sblížení sociálního bydlení pro seniory v mladším věku se zařízením pro seniory s pečovatelskou službou.

Dalším  důvodem pro dostavbu   je úspora nákladů na personál  (pracovníci v kuchyni, prádelně a především v TPS) a také to, že se dostavba uskuteční na pozemku města, který je v blízkosti stávajících zařízení sociálních služeb, což nejen zjednoduší logistiku poskytování služeb, ale  ulehčí i terénní pečovatelské službě, která by se jinak musela o tyto klienty starat.

V neposlední řadě dostavba zcelí spektrum systému sociálních služeb poskytovaných městem jeho občanům.

Oba zastupitelé vyjádřili podporu tomuto záměru a na závěr se s panem ředitelem domluvili na další besedě se seniory, která se uskuteční do konce srpna letošního roku.