Kraj podporuje protidrogovou prevenci

Zajímá vás drogová problematika a způsoby jejího řešení? Ústecký kraj nechal zhotovit spoty prezentující dostupné druhy sociálních služeb protidrogové prevence. Filmové spoty prezentují pět skupin sociálních služeb protidrogové prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Konkrétně se jedná o služby kontaktních center, terénních programů, služby následné péče, odborné sociální poradenství a terapeutické komunity. Cílem této aktivity je informovat veřejnost o dostupných sociálních službách protidrogové prevence a objasnit jejich základní smysl laické veřejnosti. V závěru spotů jsou uvedeny kontakty na služby v Ústeckém kraji. Videa s dalšími informacemi jsou dostupná přímo na stránkách http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/protidrogova-prevence/ a Youtube odkazech uvedených níže.

red

(zdroj: Ústecký kraj)Výstřwwižek