JUDr. Petr Kowanda: Neschopnost jako omluva?

Již delší dobu Vás informujeme o tom, jak došlo k podpisu nevýhodných smluv, které zaručily nadnárodnímu koncernu Veolia, že bude na prodeji naší vody našim občanům nadále vydělávat desítky milionů korun každý rok. Desítky milionů, které Veolii my všichni zaplatíme navíc, ač bychom nemuseli. Smutnou roli v tomto „příběhu“ bohužel hrají  zástupci měst a obcí v představenstvu Vodáren Kladno-Mělník, a.s. Bylo to totiž právě představenstvo VKM, které nevýhodné smlouvy s Veolií dohodlo a schválilo. 

I naši zástupci tak odpovídají za tento „obchod“. Ti totiž, poté co mělnická ČSSD poukázala na nevýhodnost smluv, nehlasovali pro schválení smlouvy o koupi akcií, nehlasovali pro obchod, který jako členové představenstva s Veolií dohodli, to však již schválení nevýhodných smluv valnou hromadou VKM nezabránilo. Mělnická ČSSD slíbila občanům, že se oblasti vodárenství bude věnovat. Naším cílem ale není podílet se na podivných dohodách s Veolií. My chceme vrátit vodu do našich rukou, a naopak zabránit probíhajícímu drancování vodárenství.

I proto jsem se pana místostarosty Schweigstilla ptal, proč o své změně názoru na smlouvy neinformoval i jiné starosty, proč nepracoval pro zabránění kšeftu, když jeho poslední názor byl, že „obchod“ je nevýhodný.

Odpověď byla naprosto neuspokojivá, pan Mgr. Schweigstill jmenoval pouze dva relevantní starosty, se kterými jednal. Starostu Kralup nad Vltavou Petra Holečka, a starostku Neratovic Lenku Mrzílkovou. Mimochodem ani jedno z jmenovaných měst se proti obchodu nepostavilo, což také vysvětluje mnohé.

Potom, ale pan místostarosta Schweigstill přidal ještě informaci, že on není ekonom a že těm smlouvám prostě nerozuměl! Ano čtete dobře. NESCHOPNOST JAKO OMLUVA!

Celou situaci pak ještě vylepšilo lživé tvrzení pana místostarosty, že smlouvy byly projednávány na začátku jeho působení v představenstvu, čímž asi chtěl demonstrovat to, že v té době už vůbec nevěděl, co se schvaluje. My samozřejmě víme, že to není pravda, smlouvy byly projednávány v roce 2017.

Považujeme za neakceptovatelné, aby Mělník zastupovali v představenstvu VKM lidé, kteří nerozumí oboru, nerozumí podnikání a jsou schopni hlasovat o něčem, čemu nerozumí. Pokud bude mít po komunálních volbách ČSSD možnost ovlivnit obsazení představenstva VKM, budeme trvat na tom, aby tam Mělník zastupovali odborníci.

Doporučuji 1. místostarostarostovi Mělníka panu Mgr. Milanovi Schweigstillovi, aby zvážil své působení v představenstvu VKM a rezignoval. Skutečnost, že je místostarostou z něj odborníka neudělá. Škody, které se staly, již nelze napravit, ale to neznamená, že by VKM nadále neměli řídit odborníci.