Aby se Neratovice více zelenaly…

Jarní období, jak je všeobecně známo, je příhodné pro výsadbu rostlin všech druhů. A proto i zde v průběhu měsíce dubna budou probíhat výsadby stromů v lokalitách lesíků Kojetická a Mládežnická. V lesíku Kojetická se vysází celkem 30 ks listnatých stromů a 20 ks jehličnatých stromů. A v Mládežnické se vysadí 7 ks listnatých solitérních stromů podél ulice U Strouhy a 325 ks listnatých stromů ve velikosti lesnických odrostků a současně 138 ks

jehličnatých stromů ve velikosti lesnických odrostků. Kmeny solitérních stromů budou

natřeny bílým nátěrem proti korní spále a na lesnické odrostky bude aplikován repelent proti okusu lesní zvěře.

Takže je i na místních občanech aby nové výsadby respektovali, a neničili je. Bohužel toto upozornění je zcela namístě, neboť se vyskytují jedinci, kterým lidově řečeno „není nic svaté“. Vždyť zeleň nejenom zkrášluje naše prostředí, zvláště v městech jako jsou Neratovice, ale i přispívá k čerstvému ovzduší, jenž právě i v současné době je tak důležité!

mar