34.roční dálkového pochodu Mělnický hrozen se vydařil

V sobotu 24.června za horkého letního počasí se vydalo pře 200 účastníků na pěší a cyklotrasy oblíbené akce Mělnický hrozen. Pěší turisté si vybírali z pěti tras od 10 do 50 kilometrů. Nejdelší na 50 kilometrů, přivedla její účastníky k rybníku Harasov, dále pak osadou Harakoko k hradu Kokořín a zpět po Máchově cestě do Lhotky a odtud kolem skalního bytu do cíle. Tuto náročnou trasu zvládli jen 8 účastníků. Větší účast byla na trase 36 km. Ta vedla také kolem rybníku Harasov a osadou Harakoko po Máchově cestě do cíle. Nejvíc účastníků 70, si vybralo takřka tradiční trasu z Mělníka přes Vysokou na Harasov a přes Lhotku zpět do cíle. Druhá nejoblíbenější trasa na 16 km z Mělníka do Lhotky a zpět přilákala 54 účastníků. Nejkratší trasa na 10 km vedla netradičně do Hořínského parku a zpátky do cíle na Mělník. Cykloturisjẗé si vybírali z tras na 45 a 70 kilometrů. Protože je uzavřena silnice kolem hradu Kokořín, jeli z Mělníka nádherným Kokořínským údolím jen k restauraci U Grobiána a přes Kaninu a Nebužely k mlýnu Kroužek a dále na Střednice, odkud se vrátili na Mělník. Delší cyklotrasa přivedla zdatnější cyklisty až na Vrátenskou horu a odtud se vraceli přes Jestřebice a Vysokou na Mělník. Všichni účastníci dostali diplom, kovový odznak akce a sladkou pozornost. Nejstarším účastníkem letošního ročníku se stal pan Jiří Soukup, který se ve věku 79 let vydal na pěší trasu 10 km. Tu si také rodiče vybrali pro nejmladší účastnici čtyřletou Kateřinu Lindovou z Dolních Beřkovic. A z Klatov přijel na trasu 25 kilometrů pan Zdeněk Mazanec.

Poděkování pořadatelů míří na mělnickou radnici za finanční podporu akce, panu Jandáčkovi za poskytnutí místa na start akce na mělnickém nádraží a velký dík personálu Blatecké hospody, jejichž za ochotu oceňovali unavení účastníci akce.

Pořadatelé si příliš neoddechnou, protože začínají připravovat na 23.6. 2018, kdy se uskuteční již 35 ročník. Ten se bude konat v roce kdy Československo oslaví 100 let od vzniku a Klub českých turistů si připomene 130 výročí svého založení.

Jan Soukup