Výzva spolužákům Jana Palacha

Vážené spolužačky, vážení spolužáci a další známí Jana Palacha, jako zástupci současného gymnázia, které nese čestný název Gymnázium Jana Palacha s odkazem na svého bývalého studenta, se obracíme na Vás, kteří jste znali Jana v době jeho středoškolských studií (1963 – 1966), s prosbou.

Janův život byl zpracován v řadě publikací a filmů různého charakteru, odrazil se v dílech výtvarných i hudebních. Vše se vztahovalo především k jeho vysokoškolskému studiu a k závěru jeho života. Nás však zajímá jako student naší školy. Máme sice vzpomínky Zdeňky Kláskové-Čapkové, jeho třídní, prof. Antonína Vrby či Jany Machové. Zajímá nás však i pohled jeho vrstevníků, lidí, kterým bylo v dané době stejně jako dnešním studentům. Známe Vás pouze z fotografií (ve škole se dochovalo fotoalbum Jana Palacha), rádi bychom Vás však poznali osobně nebo alespoň prostřednictvím dopisu, e-mailu. Můžete se nám ozvat? Byli bychom velice vděční. Zajímá nás Jan jako středoškolský student, student gymnázia, který krátce po absolvování školy tak výrazně zasáhl svým činem do českých dějin. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi, na Vaše vzpomínky, fotografie.

Mgr. Renata Špačková a studenti GJP

Kontakt: renata.spackova@gjp-me.cz; 315 648 085, 731 473 588