Dopravu na Mělníku je třeba aktivně řešit!

Každodenní problémy způsobené činností Českých přístavů musí řešit radnice, samy od sebe nezmizí.

Je to bohužel již evergreen. Lidem na Mělníku vadí dopravní zácpy a hluk způsobený činností jednoho z největších překladišť v Čechách – Českých přístavů, a.s. Vadí až do té míry, že se v minulosti založila občanská sdružení, která se domáhala zmírnění těchto negativních vlivů a zastavení rozvoje překladiště.

Výsledky odporu mělnických občanů jsou však mizivé, překladiště se úspěšně rozrůstá a jediným úspěchem je skutečnost, že aktuálně je zastropován objem dopravy do přístavu, a to na denním maximu 290 kamionů a 8 vlaků. Občané tedy dosáhli toho, že se potvrdil stav, proti kterému protestovali. Možná Vám to přijde tristní, ale já naopak děkuji panu Pecinovi a dalším, kterým nebylo jedno jak žijeme a jak žít budeme. Kdo ví, jakou dopravní kalamitou bychom procházeli dnes, nebýt činnosti těchto sdružení.

Ve výsledku soukromý subjekt obhájil své zájmy se ztrátou drobných ústupků, my si na ten hluk a dopravní zácpy zvykneme a radnice se chová, jako by se jí to netýkalo…

Ale já jsem přesvědčen, že by se s tím mělničané smířit neměli.

Jestliže soukromý subjekt může čerpat na svůj rozvoj desítky milionů korun podpory z EU i státního rozpočtu, tak Mělník musí být schopen čerpat řádově vyšší částky na kvalitu života! Od toho máme přece městskou samosprávu a vedení města.

Doprava z přístavu negativně ovlivňuje Mělník od roku 2002, kdy vstoupil na překladiště MAERSK. V roce 2009 studie EIA stanovila výše zmíněné limity dopravy do přístavu, ale nyní jsme již na prahu roku 2018. A tak jsem se zajímal na SŽDC, proč dráha nedělá nic pro napravení stavu, kdy osmkrát denně zastaví 670 metrů dlouhý vlak dopravu na Mělníku, proč se nedělá nic pro lidi obtěžované hlukem?

Čekal jsem standardní odpověď o nedostatku financí, o tom že jsme v pořadí, ale ono to je jinak. Odpověď mě prostě šokovala. Na odboru strategie generálního ředitelství SŽDC se teprve připravuje zadání technickoekonomické studie posouzení různých variant řešení situace. Ano čtete dobře. V roce 2018 se na odboru strategie začne uvažovat, jak řešit důsledky nadměrné dopravy, která nás obtěžuje již šestnáct let. Já naivně čekal, že mi ukážou zpracovaný projekt, možná poukáží na nějaké problémy s výkupem potřebných pozemků, postěžují si na problémy, ale pravda je taková že se neděje nic.

Ptám se, co dělá Mělnická radnice. Tedy kromě toho že dále schvaluje další projekty rozšíření přístavu pod krycím názvem „Ekologizace terminálu“. Jak je možné, že se o dopravu do přístavu nestará?

On se totiž každý musí postarat o to své. Tak jako se České přístavy postaraly a starají, že i z našich daní čerpají desítky milionů dotací (a já to nekritizuji) a úspěšně rozšiřují překladiště, tak se Mělník musí postarat, aby tato činnost nebyla na úkor jeho občanů.

Neříkám, že se má zrušit překladiště. Mám úctu k tomu, že dává práci cca stovce lidí a ve svém důsledku i dalším navázaným firmám, minimálně třeba celníkům a celním agenturám. Ale jak je možné, že realizace mimoúrovňového křížení železnice s Bezručovou ulicí, elektrifikace a odhlučnění úseku °nádraží – přístav°, či přemostění přístavního bazénu a napojení překladiště na železnici od severu se teprve začne řešit na úrovni studie proveditelnosti?

Aktuálně se v přístavu provádí již zmíněný projekt rozšíření překladiště pod názvem „Ekologizace“ na který přispěje EU částkou až kolem 100 milionů Kč. V roce 2016 dokonce byla obnovena studie vlivu na životní prostředí. Prostě ve prospěch překladiště se maká. Ve prospěch obyvatel Mělníka se připravuje, že se zamyslíme…

Tento problém sám od sebe nezmizí. A neočekávejme, že naše problémy začnou sami od sebe řešit železničáři, ŘSD či České přístavy. Musíme začít sami a možnosti tu jsou, píšu o nich i v tomto článku.

Josef Živnůstek