Víte, že? …Tisícový kámen

Nedaleko od Dubé se nacházejí nepříliš známá místa, která přesto lákají k výletům. Tisícový kámen je označení pro velkou polojeskyni – skalní převis v Polomených horách na území CHKO Kokořínsko.

Tisícový kámen najdete zhruba 2,5 km jižně od hory Vlhošť na katastru vesnice Tuhanec. Jedná se o pískovcový převis s výškou kolem 10 metrů a délkou asi 30 metrů, na jehož dně se nachází několik mohutných pískovcových kamenů. Jde o nevšední místo, které se stalo oblíbeným rájem trampů z okolí.

Zřejmě již v dobách lužické kultury tuto polojeskyni jako ochranu před nepřízní počasí užívali tehdejší obyvatelé, kteří zde pásli svá stáda – ve zdejším písku se totiž ojediněle objevují střepy po nádobách z té doby. Ve válečných vřavách zde se svým skromným majetkem nalézalo úkryt obyvatelstvo z okolních obcí v době protireformace schovávali uprchlíci.

O původu názvu Tisícového kamene se vedou spory. Nejpravděpodobněji zní pověst, že název převisu je odvozen od události, ke které tady prý došlo v době pruských válek. Když v blízké vsi Obroku vyhořel ovčín, schovali pod převis stádo ovcí než postavili nový. Protože se jich sem vešla rovná tisícovka, dostal převis název Tisícový kámen.

red