Víte, že? …Tisícový kámen

Nedaleko od Dubé se nacházejí nepříliš známá místa, která přesto lákají k výletům. Tisícový kámen je označení pro velkou polojeskyni – skalní převis v Polomených horách na území CHKO Kokořínsko.

Tisícový kámen najdete zhruba 2,5 km jižně od hory Vlhošť na katastru vesnice Tuhanec. Jedná se o pískovcový převis s výškou kolem 10 metrů a délkou asi 30 metrů, na jehož dně se nachází několik mohutných pískovcových kamenů. Jde o nevšední místo, které se stalo oblíbeným rájem trampů z okolí.

Zřejmě již v dobách lužické kultury tuto polojeskyni jako ochranu před nepřízní počasí užívali tehdejší obyvatelé, kteří zde pásli svá stáda – ve zdejším písku se totiž ojediněle objevují střepy po nádobách z té doby. Ve válečných vřavách zde se svým skromným majetkem nalézalo úkryt obyvatelstvo z okolních obcí v době protireformace schovávali uprchlíci.

O původu názvu Tisícového kamene se vedou spory. Nejpravděpodobněji zní pověst, že název převisu je odvozen od události, ke které tady prý došlo v době pruských válek. Když v blízké vsi Obroku vyhořel ovčín, schovali pod převis stádo ovcí než postavili nový. Protože se jich sem vešla rovná tisícovka, dostal převis název Tisícový kámen.

red

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter