Roudnice nad Labem čelí dopravnímu kolapsu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investičních akci – rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Nerudově ulici. Město čekají zásadní dopravní omezení.

Po dobu celkové uzavírky Nerudovy ulice bude doprava v centru města upravena dle plánu odboru dopravy roudnické radnice. Stávající zděná kanalizace vedená v místní částečně dlážděné a zčásti asfaltobetonové komunikaci byla uvedena do provozu roku 1928 a stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Protože vykazuje vymleté spáry zdiva, chybějící zdivo a části dna, v důsledku čehož vznikají kaverny a dochází k propadům vozovky, je nutná její rekonstrukce. Investorem stavby je SVS.

Kanalizační šachty na trase mají nedostatečný profil a chybí jim stupadla. V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí o vnitřním průměru 80 cm v celkové délce 194,8 metru. Součástí stavby je přepojení všech 18 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení rekonstruovaného úseku na navazující sítě.

Stavba zahájená předáním staveniště 16. srpna bude realizována v otevřeném paženém výkopu, uzavře ji obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Kvůli vlivu na dopravní situaci ve městě a plánování objízdných tras mohou stavební práce v Nerudově ulici začít až po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Třebízského ulici. Aktualizovaný harmonogram předpokládá dokončení stavby do konce prosince.

red