Unipetrol zahájí pravidelnou odstávku výrobního areálu v Kralupech nad Vltavou

Praha, 19. března 2018 – Na konci března zahájí skupina Unipetrol plánovanou zarážku své rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Pravidelná údržba všech zařízení v areálu, během níž dojde k úplnému přerušení provozu, začne 27. března. Její konec je naplánován na 9. května. Na zarážce se bude podílet přes 1 800 lidí. Celkové náklady přesáhnou jednu miliardu korun, z toho 400 milionů Kč je určeno pro nové investiční projekty. Předchozí zarážka proběhla na podzim roku 2013.

„Zarážka je plánované zastavení výroby, jehož primárním důvodem je pravidelná údržba všech technologií v areálu dle legislativních a technicko-technologických požadavků. Je to také příležitost realizovat investiční projekty a technologické změny, které bychom jinak museli provádět za provozu nebo při částečné odstávce, což by mohlo mít dopad na plynulost a ekonomickou efektivitu provozu,“ vysvětluje Jaroslav Hacko, výrobní ředitel rafinérie v Kralupech nad Vltavou skupiny Unipetrol.

Během zarážky bude v areálu pracovat vedle 350 zaměstnanců rafinérie dalších zhruba 1 500 pracovníků externích dodavatelských společností. „Máme sestaven detailní logistický plán a harmonogram všech úkonů tak, abychom vše stihli v termínu a zároveň práce v areálu měly minimální dopad na okolí. Speciální důraz klademe na bezpečnost práce, a to nejen u našich zaměstnanců, ale také u pracovníků externích dodavatelských firem,“ zdůrazňuje Jaroslav Hacko.

Ačkoliv bude výroba v rafinérii přerušena, počet pracovníků v areálu i provoz po vnitřních i vnějších komunikacích se zvýší. „Z důvodu bezpečnosti dojde ve spolupráci s Policií ČR k přechodnému omezení rychlosti na příjezdové komunikaci k areálu rafinérie. Za případný zvýšený provoz a světelné či zvukové efekty během zarážky se dopředu omlouváme. Budeme se snažit tyto jevy minimalizovat,“ říká Jaroslav Hacko.

Zarážka v kralupské rafinérii bude nejrozsáhlejší v její historii. Oproti minulým se liší objemem servisních a investičních prací, které jsou mnohem obsáhlejší a týkají se klíčových zařízení. „Na jednotce fluidního katalytického krakování dojde k výměně reaktoru a části spalovací komory. Modernizací projde také reformingová pec. Z rozvojových investic stojí za zmínku například instalace twistovaných výměníků či nová výplň ve striperu reaktoru na jednotce fluidního katalytického krakování,“ vypočítává Jaroslav Hacko. Údržba a modernizace areálu pomůže k zefektivnění výroby, dosažení lepších výtěžků a zajištění souladu s aktuálními legislativními požadavky Evropské unie a České republiky na implementaci nejlepších dostupných technik (BAT).

Postupné utlumování výrobního procesu začne 20. března. K úplnému zastavení výroby a předání zařízení do údržby dojde 27. března. Dne 9. května se předpokládá ukončení prací a následné zahájení postupného najíždění výrobních jednotek. „Půjde-li vše podle plánu, plného výkonu opět dosáhneme 16. května,“ plánuje Jaroslav Hacko.

Celkové náklady Unipetrolu na zarážku v Kralupech nad Vltavou dosáhnou 1,1 miliardy Kč. Zhruba 700 milionů Kč je určeno na vlastní zarážkové práce a 400 milionů Kč je vyhrazeno na investiční rozvojové projekty.

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice, významným výrobcem pohonných hmot, plastů a hnojiv a vlastníkem sítě čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 402 stanic největší sítí v Česku. Ropa je do České republiky přiváděna z Ruska ropovodem Družba. Z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, arabských a afrických zemí proudí ropa ropovodem IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov), který navazuje na ropovod TAL z italského Terstu. Přivezenou ropu zpracovávají v Česku dvě rafinérie skupiny Unipetrol – v Kralupech nad Vltavou a v Záluží u Litvínova, kde je umístěna i návazná výroba petrochemických produktů. Celkový objem dodávek ropy do České republiky dosahuje osmi milionů tun ročně, z čehož zhruba třetina je zpracovávána v rafinérii v Kralupech nad Vltavou.