Víte, že? …katovna v Brandýse nad Labem

V Brandýse nad Labem se nachází renesanční budova katovny s dobře zachovalou sgrafitovou výzdobou na fasádě, která byla postavena pravděpodobně v 16. století.  Jedná se o jedno z mála zachovaných katovských obydlí, které je zčásti také přístupné veřejnosti.

Katovna, v níž se nachází pobočka Oblastního muzea Praha –  východ, leží nedaleko centra města a je snadno rozpoznatelná právě díky psaníčkovým renesančním sgrafitům na fasádě. Návštěvníkům nabízí expozici přibližující historii hrdelního práva a katovského řemesla. Jejím prostřednictvím se lidé mohou seznámit s temnější stránkou minulosti, tedy dobou, kdy se při výslechu používalo mučení, vynášely se tresty smrti a popravy bral lid jako zajímavou podívanou.

Hrdelní právo získal Brandýs v roce 1581, kdy jej císař Rudolf II. povýšil na královské komorní město. Protože katovna byla vždy opředena pavučinou obav, záhad, strachu a tajemství, stávala na okrajích měst, většinou před branami. Vykonavatelem hrdelního práva byl kat nazývaný též mistrem popravčím.

Dalším důvodem společenského vyloučení byla skutečnost, že často vykonávali práci pohodného neboli rasa. Sbírali a pohřbívali uhynulá zvířata, což s sebou neslo hrozbu nákazy a nepříjemný zápach. Jejich hlavním zaměstnáním ovšem bylo mučení obžalovaných při soudním výslechu a vykonávání poprav.

První kat jménem Jaroslav Vydra je v Brandýse doložen v polovině 17. století, po něm zde působil několik let Friedrich Majpus. Pro město to však údajně nebyla šťastná volba – kat sám dvakrát skončil ve vězení za zabití v sebeobraně. Nakonec mu radní doporučili, aby se vystěhoval pryč.

Katovnu  s řemeslem, pak převzali bratři Zelingerové a jejich potomci, ale také oni byli pověstnými rváči a výtržníky. V 18. století se v brandýské katovně vystřídali ještě Jan Brajer, Fogl a František Neufuss, jenž byl posledním zdejším katem. Roku 1765 kdy císařovna Marie Terezie provedla reorganizaci hrdelních soudů a odňala městu Brandýs popravčí právo. Katovna poté sloužila jen k ukládání zvířecích mršin.

Oblastní muzeum Praha-východ získalo katovnu v 60. letech minulého století v havarijním stavu. Při nákladné rekonstrukci byla na fasádě objevena zmiňovaná sgrafita a katovna sloužila jako výstavní prostor. V roce 2008 muzeum zpřístupnilo nejstarší místnosti a instalovalo v nich expozici dějin hrdelního a útrpného práva.

red