Už zase budou „VOLBY“!?

Proč toho nevyužít v zájmu našeho mělnického regionu?

Vážení spoluobčané, v době tzv. Sametové revoluce v roce 1989 byly hlavními hesly a požadavky demonstrujících: „svobodné volby“ a „konec vlády jedné strany“. Moc dobře si to pamatuji, protože jsem se osobně demonstrací v té době jako patnáctiletý student v Praze účastnil. Tak se i stalo, a od té doby volíme svobodně a máme na výběr z mnoha stran a hnutí.

Osobně si myslím, že je dobře, když má volič na výběr, a proto mě někdy zaráží názor občanů, který je však dosti rozšířen, že není zkrátka koho volit, a že to nemá smysl. Uvědomuji si, že k tomu názoru přispívají samotní politici svým chováním, lživou politikou, korupcí, neplněním slibů, svou arogancí a hraním si na bohy. Bohužel je špatné házet všechny politiky do jednoho pytle, protože to odradí i ty slušné, kteří se snaží dělat poctivou politiku a rozhodně jich není málo. Osobně jich znám několik např. z mělnického zastupitelstva, a i když zastupují mnohdy jinou stranu nežli já a můj kolega, tak jsou slušní a hájí zájmy města a mohl bych pokračovat dále a uvádět další příklady z jiné úrovně politického spektra.

Myslím si proto, že je koho volit a kdo sleduje politiku alespoň trochu, tak takové, co plní svůj volební program, jsou slušní, nelžou a nekradou, věru najde. Samozřejmě bych teď jako jeden z kandidátů KSČM měl propagovat svou kandidátku, představit náš volební program, ale o to mi v tomto článku nejde, i když pochopitelně přiznávám, že za každý odevzdaný hlas pro KSČM budu rád a děkuji za něj. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které jsou dle mého názoru volbami nejdůležitějšími a tentokrát obzvlášť. Lidé cítí, že jsme na dalším pomyslném dějinném zlomu, a to nejen s ohledem na různé problémy u nás v republice, které je potřeba řešit ve prospěch našich občanů, ale i na to, co se v poslední době okolo nás v Evropě a i ve světě děje a nás všechny bez rozdílu to může negativně ovlivnit, například naší bezpečnost. To by bylo ale na samostatný článek, já chci ale upozornit na jinou věc.

Čemu občané věnují podle mě málo pozornosti, není samotný výběr voleného subjektu, ale samotný fakt, z kterého regionu budoucí poslanec bude pocházet. Čím více poslanců bude pocházet z našeho regionu, a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, bude jen přínosem. Představme si hypotetickou situaci, že několik poslanců z našeho regionu např. lobuje na příslušných místech za realizaci opravdového velkého obchvatu Mělníka, který město zoufale potřebuje a zatím je v nedohlednu. Myslím si, že by to pomohlo i samotným starostům v regionu, kteří běžně, tam kde mají pochopitelně tu možnost, s poslanci aktivně spolupracují a rozhodně se při tomto nehledí na barvu dresu.

Proto bych si Vás dovolil spoluobčané požádat, abyste se zúčastnili nadcházejících parlamentních voleb a nejenže pečlivě zvážili svou volbu, ale využili možnosti udělení až čtyř preferenčních hlasů (kroužků) a podpořili kandidáty na kandidátních listinách, kteří pocházejí z našeho mělnického regionu, pokud pochopitelně na Vámi vybrané kandidátce budou.

Moc Vám děkuji. Dovolte mi na závěr, abych Vám občanům (voličům) popřál šťastnou ruku u voleb, a všem kandidátům z Mělnicka přeji hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů a totéž všem našim občanům.

 

Rudolf Fidler

mělnický zastupitel za KSČM