Mezinárodní Velká cena obranářů 2017

Mezinárodní Velkou cenu obranářů pořádá Kynologické sdružení TART CZ 2001 Mělník ve spolupráci se Sportovním klubem Policie České republiky. Touto soutěží mělničtí kynologové už tradičně na podzim uzavírají soutěžní kynologickou „top“ sezónu v Čechách.

Velká cena je vyhlášena nejen pro reprezentanty ozbrojených složek, ale i pro členy kynologických sdružení , pracovníky civilních bezpečnostních služeb, i pro začínající kynology amatéry, pro které je určena kategorie „B“, kde jsou vypuštěny náročnější discipliny , jako štěkání u nohy, metrový aport přes překážku, nebo reakce psa na střelbu. Tato kategorie tak umožňuje mladým kynologům a mladým psům získat první soutěžní zkušenosti. Není omezen rasou psa, ale stavba jeho těla musí odpovídat uvedeným disciplinám, které by měl zvládnout každý pes, jako je poslušnost, nebo odvaha při obraně.

Velká cena obranářů láká každoročně na Mělník výběry nejlepších kynologů profesionálů z Policie České republiky, Vězeňské správy, Cizinecké policie, Celní správy, Armády České republiky, Městských policií, Civilních bezpečnostních služeb i kynologických sdružení a organizací.

O pestrosti startovního pole svědčí fakt, že soutěžit budou kynologové jak z Prahy, tak Ostravy, Znojma, Olomouce, Ústí nad Labem, Plzně, Děčína, Liberce a dalších měst. Co se týče zastoupení plemen služebních psů, převažují německý a belgický ovčák, buldok a rotvajer. Rozhodovat bude sbor složený ze zkušených mezinárodních rozhodčích. Na Mělník tak přijede skutečný výkvět nejen české profesionální, ale také amatérské kynologie.

Přihlášeno je na tři desítky psů a psovodů . Velká cena začíná v pátek, obranou v noci, zadržením pachatele na 100 metrů ( pátek od 21.00 hodin). Pokračuje v sobotu denními disciplinami v poslušnosti a obraně.

(Poslušnost je z disciplin: přivolání za pochodu k noze, sedni, lehni, vstaň, pochod bez vodítka, štěkání u nohy, odložení za pochodu, překonání překážky typu A tam a zpět, aport přes 1 m překážku, odložení psa a klid při střelbě.) Následuje obrana, to je vyhledání pachatele, který se ukryl v objektu strojírenské haly, vyštěkání pachatele v terénu, jeho osobní prohlídka, výslech a doprovod, z kterého pachatel bude mít snahu utéci. Jednou z nejatraktivnějších a nejvíce hodnocených disciplin je hladké zadržení pachatele na 100 metrů, jeho samostatné hlídání psem po dobu jedné minuty, zákrok v místnosti a závěrečný kontrolní výkon v zadržení, který by měl potvrdit kvalitu psa.

Mezinárodní Velká cena obranářů se koná záštitou starosty města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše.

Který věnoval pro tuto významnou soutěž Putovní pohár. Supervizorem Velké ceny obranářů je plk.Ing.Tomáš Hytych, ředitel Letecké služby Policie České republiky, ředitelem Velké ceny obranářů Ing.Libor Krejcar Brigádní generálv.z. Komisi rozhodčích řídí mjr.v.v. Jan Vlček, delegován Sportovním policejním spolkem Policie ČR.

Vyhlášení výsledků se předpokládá v sobotu 14.října v 11.hodin v místě konání soutěže, v areálu Integrované střední školy technické v Mělníku. (Bývalé učiliště cukrovaru Mělník)