Ukradl alkohol a skončil na PČR

Ve 14:06  hodin  telefonicky  oznámila pracovnice prodejny v ul. Klášterní, že  v prostoru  této prodejny  byl za  pokladnami přistižen  neznámý muž  po krádeži zboží. Hlídka  MP se ve  14: 11 hodin  dostavila na  místo určení, kde byl  označen neznámý muž, který v prodejně  odcizil  zboží  v celkové hodnotě 79, 90,- Kč..  Zboží (vodka) vložil do bundy a  poté  prošel  prostorem pokladen, aniž by toto  zaplatil. Zboží  bylo později vráceno zpět na prodejnu.  Hlídka MP  označeného muže požádala o prokázání totožnosti. Z důvodu, že muž odmítl hlídce MP prokázat totožnost, bylo touto užito §13 odst. 1), zák. č. 553/1991 Sb. a muž ve 14:21 hodin dobrovolně následoval hlídku MP na služebnu OO PČR Mělník, k  prokázání totožnosti.

V  tomto byl  následně zjištěn pan K., bytem Poděbrady. Lustrací osoby  na OO  PČR bylo  zjištěno, že jmenovaný  není  osobou hledanou, nebo  zájmovou ze  strany PČR. Rovněž byla provedena lustrace v  registru přestupků a to s  negativním výsledkem. Tento se k celé věci doznal. Vzhledem k tomu,  že by uložení  blokové pokuty bylo v tomto případě zřejmě neúčinné a rovněž se jedná o  osobu sociálně slabou, bude věc  postoupena příslušnému orgánu při  MěÚ Mělník  k  provedení  dalších opatření.

Zdroj: MP Mělník