Veřejná diskuze k revitalizaci mělnického náměstí

Před časem vznikl Otevřený dopis s připomínkami ke stávajícímu návrhu revitalizace mělnického náměstí Karla IV., který byl koncem ledna rozeslán autorům studie, vedení města, vybraným členům komisí a úředníkům města. Na jeho základě se uskuteční ve středu 15. března od 18.30 hodin v tanečním sále Masarykova kulturního domu veřejná debata k této problematice. A to za přítomnosti zástupců architektonické kanceláře City Upgrade, zástupců vedení města a autorů otevřeného dopisu. Nově vznikající mělnický občanský spolek P.U.N.K. (park, ulice, náměstí, krajina) zve všechny, kdo mají chuť přijít říci osobně své připomínky a názory k těmto předloženým návrhům.

red

16830673_1248165551886667_266977304317814627_n