V Mělníku slavnostně zprovoznili trojici nových dopravních staveb

Ředitelství silnic a dálnic dnes v Mělníku spolu se zástupci radnice slavnostně zprovoznilo již dokončenou část obchvatu města, křížení ulic Mladoboleslavské a Kokořínské a také čerstvě rekonstruovaný můstek v Mladoboleslavské ulici.

„Převedení podstatné části tranzitní dopravy na novou komunikaci způsobí snížení imisní zátěže v lokalitách kolem stávajícího průtahu,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. „Obě nové okružní křižovatky jsou přehledné a dopravu podstatně urychlí. Dopravní zátěž na okolní zástavbu je minimalizována pomocí protihlukových opatření,“ konstatoval.

Silniční průtah městem mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí dosud vedl dvěma jednosměrnými komunikacemi – ulicemi Cukrovarskou a Italskou.

„Vážné dopravní závady představovaly především prudké směrové oblouky, nenormová stoupání v podélném profilu, zúžená místa a nepřehledné křižovatky. Vedení komunikace navíc velmi negativně zatěžovalo okolní zástavbu hlukem a emisemi vyplývajícími z dopravy,“ uvedl k původní dopravní situaci v Mělníku poblíž cukrovaru mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Již dokončená část obchvatu je jednou ze čtyř plánovaných staveb. „Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb,“ vysvětlil Rýdl.

Stavba obchvatu byla zahájena koncem roku 2014, stavební náklady na již dokončený úsek dlouhý bezmála 800 metrů činily 117 milionů korun. Na křížení Mladoboleslavské a Kokořínské ulice stavebníci pracovali od března letošního roku a křižovatka byla do zkušebního provozu předána v červnu. Stavební náklady zde přesáhly 14 milionů korun.

Od dubna letošního roku se také rekonstruoval most v Mladoboleslavské ulici. Původní stavebník SDS Exemost Brno ovšem práci v červenci přerušil z důvodu platební neschopnosti.

„Ředitelství silnic a dálnice se ve spolupráci s vedením města Mělník nakonec podařilo předat rozestavěný most jinému zhotoviteli, firmě Strabag, která stavbu úspěšně dokončila,“ připomněl Rýdl. „Dnešním symbolickým přestřižením pásky byly ukončeny tři stavby, které svými uzavírkami znepříjemňovaly obyvatelům Mělníka a projíždějícím řidičům pohyb po městě,“ dodal.

jnd