V Kanině vysázeli přes tři stovky nových stromů a keřů

Zeleň nově krášlí prostranství u obecního úřadu a místní hřiště. Výsadbu dřevin podpořila Nadace ČEZ bezmála stotisícovou částkou.

„Zeleně v obci není nikdy dost,“ komentovala „zezelenání“ obce její starostka Jaroslava Vraná. „Novými jehličnany, listnáči a keři chceme nahradit již staré a přerostlé dřeviny. Zároveň je vysazujeme tam, kde dosud stromy nebyly, tedy na zeleném prostranství u obecního úřadu a také u hřiště za obecním domem, v němž máme naši kulturní místnost,“ uvedla.

Stromy budou na obou místech v obci tvořit příjemný stín a také přirozenou bariéru proti prašnosti, doufají Kaninští. „Poslouží třeba i jako úkryt a k zahnízdění drobnému ptactvu. Možná se v korunách stromů časem usídlí i veverky,“ doufá starostka Vraná, která uvedla, že obec by si výsadbu nové zeleně bez grantu energetické firmy nemohla dovolit.

Nadace ČEZ podporuje obnovu či novou výsadbu stromořadí v českých obcích od roku 2011. „Mnoho malých obcí po celé republice si uvědomuje důležitost zeleně a usiluje o její výsadbu či obnovení. Často však narážejí na problém s finanční náročností realizace své zelené koncepce. Proto jim v této oblasti dlouhodobě pomáháme a společně zvyšujeme kvalitu života jejich obyvatel,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Nadace na výsadbu zeleně v Kanině uvolnila přes 97.000 korun.

„Jsme malá obec s nízkými příjmy. Náš rozpočet je proto vždy napjatý a je plně rozprostřen mezi nejdůležitější akce v daném roce,“ konstatovala starostka. „Jsme proto rádi, že se správní rada Nadace ČEZ rozhodla podpořit náš projekt liniové výsadby zeleně,“ dodala.

red