Tip na výlet: Židovský hřbitov v Kostelci nad Labem

Hřbitov najdete v Neratovické ulici. Protože byl založen již v roce 1594, patří mezi nejstarší hřbitovy v Česku. Od roku 2008 je památkově chráněn.

Židovský hřbitov v Kostelci nad Labem byl rozšířen v letech 1813 a 1850. Poslední obřad zde byl zaznamenán v roce 1948. Nejstarší dochované náhrobní kameny pocházejí z poloviny 19. století, starší již zanikly po druhé světové válce a především po roce 1975.

Dochované náhrobky připomínají například Barboru a Salomona Oesterreicherovy zemřelé v 80. letech 19. století – rodiče  židovského spisovatele Adalberta Österreichera, který psal pod literárním pseudonymem Vojtěch Rakous, i náhrobek jeho sestry Adelheid.

V letech 1945 – 2000 nebyl hřbitov udržován, mnoho náhrobků bylo povaleno a plocha hřbitova zarostla. Po roce 1980 byl rozšířen přilehlý obytný dům, zasvé tehdy vzaly nejstarší náhrobky.  Teprve v roce 2000 byla zahájena celková rekonstrukce hřbitova – vykáceny náletové dřeviny, odstraněna nežádoucí zeleň, zřízen nový
vstup na hřbitov, opravena ohradní zeď.

Při opravách také byly postaveny povalené náhrobní kameny a brána dostala novou mříž. Rekonstrukce trvala pět let a přišla na 1,6 milionu korun. Na ploše 1723 metrů čtverečních se dochovalo na 170 náhrobních
kamenů.

V  nejstarší části hřbitova byl v 19. století vystavěn dům pohřebního bratrstva, který zároveň sloužil jako obřadní síň. Po druhé světové válce byl objekt a adaptován na rodinný dům. Ve stejné ulici Kostelce stávala od roku 1869 rovněž synagoga přestavěná ze sýpky. Zbořena byla  roce 1952, kdy její místo zabral park. Původní kostelecká synagoga ze 17. století zanikla již před rokem 1800.

red